Door op 22 januari 2014

Marguérite ontmoet Antoine van Lune: initiatiefnemer Student en Stad

Anderhalf jaar geleden sloot ik mijn studententijd in Maastricht af en ben ik naar een andere stad verhuisd voor een vervolgopleiding. Op dit moment woon ik weer in Maastricht. Toch is het anders.
Ik studeer niet meer en kijk met andere ogen naar het studentenleven. Op woensdag- en donderdagavond zie ik alle dispuutsjasjes in groepjes naar de kroeg vertrekken om te borrelen en te integreren met andere disputen. Als ik vroege dienst heb op mijn werk en om 06.30 uur slaperig op mijn fiets zit, druipen de laatste studenten af naar huis. De studenten houden er duidelijk een ander leef ritme op na dan de rest van Maastricht. Zo nu en dan leidt dit tot overlast en onrust in de provinciale hoofdstad. Toegegeven moet worden dat de student op zijn beurt niet altijd op de hoogte wordt gebracht van de wetgeving en regels die gelden in Maastricht. Dit terwijl zowel de student als de Maastrichtenaar in de stad woont, werkt, uitgaat en sport. Genoeg redenen dus om als gemeente een studentenbeleid te handhaven dat ervoor zorgt dat het leven voor alle inwoners van de stad zo aangenaam mogelijk wordt gemaakt.

PvdA raadslid Antoine van Lune is nauw betrokken bij alles wat met studenten in Maastricht te maken heeft. De studentenpopulatie is de afgelopen jaren enorm gegroeid in Maastricht. De ambitie van de universiteit is om dit aantal de komende jaren nog verder op te laten lopen. Volgens Antoine is dit alleen maar positief te noemen. Toch zal de gemeente haar beleid, dat sinds 2000 niet meer herzien is, aan moeten passen aan de huidige ontwikkelingen binnen de stad. “Alleen op die manier kan er volgens de PvdA een begin gemaakt worden aan Maastricht als een internationale studentenstad met allure.” Actiepunten van zijn onder andere betere communicatie vanuit de gemeente en de universiteit naar de studenten, regels en wetgeving omtrent wonen in de (binnen)stad en het aanbieden van accommodatie voor de International Students Club. De voorstellen van de PvdA Maastricht worden breed gedragen in de gemeenteraad.

Antoine van Lune en Marguerite Fiolet

Van Lune stelt dat er één website moet komen die alle belangrijke informatie bevat die studenten moeten hebben om zich in Maastricht thuis te kunnen voelen. Dit gaat om allerlei soorten informatie; van de vuilnis ophaaldagen tot de openingsuren van horecagelegenheden en de adressen van gemeentelijke instanties. Nog te vaak moeten studenten deze informatie zelf van verschillende pagina’s bij elkaar sprokkelen. Daarnaast is het volgens Antoine noodzakelijk dat alle informatie die voor studenten bedoeld is, ook consequent in het Engels wordt aangeboden. “Een sprekend voorbeeld is de afvalkalender. Het zou goed zijn als internationale studenten óók in een oogopslag zien wanneer zij hun vuilniszak buiten mogen zetten, in plaats van hier eerst Google Translate op los te moeten laten.”

De wet- en regelgeving omtrent wonen is te onduidelijk voor studenten. Van Lune wijst mij op een Facebook pagina waar studenten verhalen uitwisselen over onbetrouwbare huisbazen en kamerbeheerbedrijven in Maastricht. Dit gaat vaak over onterechte bemiddelingskosten die betaald moeten worden, zonder dat de student op de hoogte is van zijn rechten. De PvdA streeft naar een keurmerk voor studentenhuisvestingorganisaties, zodat de student weet welke instanties betrouwbaar zijn.

Ten slotte zet Antoine zich in voor de internationale student. “Het aantal buitenlandse studenten dat in Maastricht komt studeren, groeit elk jaar aanzienlijk. Toch blijven zij een beetje een ondergeschoven kindje. Het is wenselijk dat de International Students Club een plek krijgt waar zij bijvoorbeeld feesten kunnen organiseren.” Dit lost ook het probleem van de illegale huisfeesten op die voor veel overlast voor andere bewoners van de stad zorgen. Van Lune vindt dat de gemeente samen met studenten, bewoners en ondernemers snel naar een geschikte accommodatie op zoek moet gaan. Een mogelijkheid is de Muziekgieterij, maar ook andere plekken in de binnenstad die nu leegstaan of voor andere doeleinden gebruikt worden, kunnen bekeken worden.

De PvdA Maastricht streeft naar een gemoedelijk samenleven tussen studenten en Maastrichtenaren. “De gemeenteraad heeft een nieuw actieplan vastgesteld over ‘student en stad’ en ik ga er persoonlijk op toezien dat die punten ook verwezenlijkt worden,” zegt Antoine vastberaden.

Marguérite Fiolet