Door Antoine van Lune op 1 oktober 2015

Meerderheid gemeenteraad neemt burgerinitiatief niet serieus

Dinsdag 29 september jl. werd het burgerinitiatief “Onze Sint Pietersberg” tijdens de raadsavond besproken. De vraag tijdens de raadsronde was of de gemeenteraad een inhoudelijke bespreking wilde over de ontwikkelingen en de toekomst van de Sint Pietersberg op basis van het verzoek van het burgerinitiatief. Wat de PvdA-fractie betreft kan je niet anders dan een burgerinitiatief inhoudelijk bespreken als burgers daarom te verzoeken. Het burgerinitiatief is immers het recht van burgers om een onderwerp te agenderen. De PvdA vat dit op als dat de raad zo’n onderwerp dan moet aangrijpen voor een inhoudelijke bespreking, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dat niet te doen. De gemeenteraad heeft dit instrument zelf ingesteld om burgers meer bij de besluitvorming te betrekken en als een initiatief wordt genomen hoor je daar dus niet lichtvaardig mee om te gaan.

Op de PvdA, CDA en LPM na dachten alle andere partijen daar anders over. De PvdA-fractie vindt dat de meerderheid van de gemeenteraad hiermee het burgerinitiatief “Onze Sint Pietersberg” en het instrument van burgerinitiatief niet serieus neemt. Daarnaast zijn wij van mening dat het goed is als de ontwikkelingen op de Sint Pietersberg als geheel op de agenda van de gemeenteraad komt. Tot nu toe is er alleen publieke en politieke discussies geweest over onderdelen van de Sint Pietersberg (Hondenlosloopgebied, parkeerterrein en de Oostflank) of heeft de discussie zich afgespeeld buiten het publieke debat (Natuurvisie Sint Pietersberg van Natuurmonumenten). Hierdoor barst de discussie bij elke nieuwe besluitvorming over de Sint Pietersberg telkens opnieuw in alle hevigheid los. Een discussie over de verdere ontwikkeling van de Sint Pietersberg als geheel draagt bij aan een breder draagvlak voor nieuwe ontwikkelingen. Dat een meerderheid van de gemeenteraad deze discussie uit de weg gaat, is een gemiste kans.

image
Prentbriefkaart Maastricht ca 1950. Blik vanaf Casino Slavante

image

Antoine van Lune

Antoine van Lune

Bekijk hier de persoonlijke flyer van Antoine van Lune 2016 – Raadslid Portefeuille: Wonen, Stadsontwikkeling, Studenten, Cultuur en Financiën. 2014 – 2016 Burger niet-raadslid Commissie Stadsontwikkeling Commissie Algemene Zaken en Middelen Periode 2012-2014 Raadslid Lid van de raadscommissie Stadsontwikkeling Lid van de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen Redactielid en vice-voorzitter “Lokaal bestuur”   Intro: Antoine

Meer over Antoine van Lune