28 mei 2015

M’Hassan Es Sadki doet verslag uit de Raad

M’Hassan Es Sadki geeft inzicht in de gedachtenwisseling in de stadsrpndes en de gemeenteraadsvergadering. Hij doet verslag, legt uit, beargumenteert en verantwoordt: Rapportage 10.
De volgende zaken zijn in de raadsronden op 26 mei jl. aan orde gekomen:

Stadsronde – inforonde – Gele kamer
Per 1 januari 2015 is het Mantelzorgcompliment afgeschaft. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor het ‘waarderen’ van mantelzorgers. Zij krijgen daarvoor een budget. Hoe zij dit budget precies besteden, verschilt per gemeente. Onze gemeente is zich nog aan het beraden welk scenario wordt genomen. Vanaf 1 mei dit jaar is onze gemeente verantwoordelijk voor deze waardering. De regeling voor het mantelzorgcompliment bestaat niet meer. Gemeenten kunnen zelf kiezen hoe zij hun waardering voor mantelzorgers laten blijken. Deze verwachten we uiterlijk deze zomer. Juiste daarom hebben we in de stadsronde een workshops gesprek met verschillende mensen en organisaties over de waardering van mantelzorgers. Deze waardering kan een geldbedrag zijn, zoals eerder het geval was. Maar het kan ook een waardering in natura zijn, bijvoorbeeld een extra investering in de ondersteuning van mantelzorgers.

Wij PvdA kiezen voor een geldbedrag zoals het was. Welke richting het gaat worden weten wij nog niet. Het draagvlak is hierbij nogmaals de sleutel voor dit maatschappelijk overgaan.

Stadsronde – inforonde – Gele kamer
In deze kamer is positief gesproken met Senior policy adviser european & public affaires H.J. (Henrik) Fokke in de aanloop naar de komende werkconferentie op 18 juni in Utrecht van de VNG over de grensoverschrijdende arbeidsmarkt.
Met het vaststellen van de nota internationalisering hebben Vivianne Heijnen(CDA) en Bert(D66) Jongen een oproep aan raadsleden gedaan om regelmatig van gedachten te wisselen over dit onderwerp. De feedback die wij raadsleden en burgers tijdens de dialogen geven, zal voor de Commissie mede als leidraad dienen bij de voorbereiding van de toekomstige hervorming van de EU. Investeren in de grensregio’s is investeren in de toekomst.

Raadsronde – Raadzaal
Aachen Airport (MAA)
Onze provincie wil Aachen Airport (MAA) open houden en vraag hulp aan de omringen gemeenten. De meerderheid van de fracties waren akkoord met een bijdrage van 2 miljoen in 1/10 tranches. Totale investering zal ronde de 70 miljoen bijdragen. Onze provincie neemt meeste deel (ruime 45 miljoen voor haar rekening.
Groen links coalitie had felle kritiek en zorgde voor een beetje debat zowel in de stadsronde als in de raadzaal. Belangrijk argument van Fractieleider (Gert-Jan Krabbendam) Groen Links : “Luchthaven MAA lijd al jaren verlies. Bij instemmen met dit plan zul je moeten gaan afvragen de werkelijk betekenis voor de regionale economie. Hij mist de harde cijfers die dit opzet feitelijk onderbouwd”. Naar verwachting levert MAA direct nieuwe banen op. Ook zullen naar verwachting enkele bedrijven zich op de campussen gaan vestigen als neveneffect van MAA. Dit project is een grote bijdrage aan de versterking van het Limburgs vestigingsklimaat.

Met vriendelijke groet
M’Hassan Es Sadki
Raadslid