13 januari 2017

M’Hassan Es Sadki maakt de ballans op van drie jaar oppositie voeren

Het verheugt mij u te vertellen wat wij tot nu toe hebben gedaan voor de stad Maastricht als PvdA fractie.

Er zijn alweer 3 jaar om en het is daarom een goed moment om even stil te staan bij hoe het gaat met onze doelen. Wat ging er goed en wat moet beter met het oog op de toekomst. Hierbij een kleine impressie.

Wij gaan het niet uitgebreid hebben over onze club maar wel over onze klus. We doen ons best met eer en genoegen als fractie, om nog meer impact te hebben op het leven van Maastrichtenaren.

Vanaf het begin heeft de fractie de ambitie gehad om meer kritisch te zijn in het uitvoeren van haar taken. Immers is de rol van de partij vanuit de oppositie anders van aard dan als wij in de coalitie zouden zitten. In de eerste periode hebben we echt mee geborduurd aan het coalitieakkoord. We hebben constructief mee gedacht. Dan wel met moties of amendementen, dan wel met voorstellen. Als je de balans van de laatste 3 jaar opmaakt kun je niet beweren dat de fractie het slecht gedaan heeft als oppositie.

Voor u ligt de fractieverantwoording 2014-2016. Dat klinkt heel zwaar, maar laat mij beginnen dat we terugkijken op een fijne en goede periode. Een periode van oppositie voeren, samen met de andere oppositiepartijen, waardoor we o.a. veel van ons programma gerealiseerd hebben. Een periode van wisselingen in de fractie: Albert Nuss en Nelleke Barning hebben tussentijds onze fractie verlaten. Josje Godwin-Wehrens en Antoine van Lune kwamen de fractie versterken. Een aantal punten:

De helpdesk ‘Bel Cindy

200 euro extra voor kinderen in armoede

Motie regulering achterdeur drugsbeleid

Motie opvang asielzoekers

Motie sluiting kerncentrale Tihange

motie ‘Right to Challenge’

motie “Wij zijn Maastricht” en nog veel meer.

Eenvoudig gezegd: meedenken als het kan, oppositie voeren als het moet. In totaal heeft de Pvda fractie veel moties (mede) ingediend waarvan er 25 zijn aangenomen. Oplossen van maatschappelijke vraagstukken in de stad doe je samen. En daar hoort u net als vele partners, ook bij. Dat is en blijft ons standpunt.

Om nog meer vinger aan de pols te houden, heeft PvdA-fractie alles op een rijtje gezet waarop wij nu en de komende periode gaan letten. “We willen de mensen nog veel meer volwaardig burger laten zijn”.

Om impact te hebben willen we nóg meer samen met bewoners optrekken, opdat iedereen weet dat wij voor een eerlijk beleid en kansen voor allen staan. En we willen juist samen die vooruitgang boeken.

Aangezien de transitie in de buurt plaatsvindt, moeten we wel de nodige menselijke maat met haar preventie in acht nemen.

Wij blijven met aandacht kijken in wijken en buurten waar de zwakkeren en kinderen opgroeien. Hoewel er geen simpele oplossingen zijn, zijn er met een veranderkundige aanpak meer resultaten mogelijk in de wijken. Wij willen inzicht hebben op wat de zorgaanbieders gaan doen. De gemeente heeft allerlei zorg ‘inkopen’ door contracten met organisaties op het gebied van jeugdzorg afgesloten. We moeten in beeld hebben of de gemeente de juiste zorg heeft ‘ingekocht’ en we willen natuurlijk niet geconfronteerd worden met verrassingen. Dat is pijnlijk voor de betrokkenen die lang moeten wachten op een lange procedure. Volgens ons kan het onderling uitwisselen van informatie resulteren in betere zorg. Het kan hier dan gaan om initiatieven om de kwaliteit van behandelingen te verbeteren of om nieuwe methoden en technologieën te introduceren. Ook gezamenlijk overleg over ontwikkelingen in de zorg in een wijk is van groot belang.

Wij gaan ons ook richten op lokale thema’s. Het zijn zaken die alle inwoners, van welke gezindte ook, raken en bezig houden. Denk hierbij aan armoedebeleid, basisinkomen, werkgelegenheid, individuele schuldhulpverlening, bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt ,radicalisering, mobiliteit, tramdossier, onderwijs, studenten, drugsbeleid, cultuurzaken, sociale woningbouw, accommodaties, Tapijnkazerne en tolerantie in onze stad. En natuurlijk ook de grootste maatschappelijke kwestie van de laatste tijd, de vluchtelingencrisis. Kortom de Stadsvisie in zijn totaliteit.

Als oppositie hebben wij nog niet op alle vragen een bevredigend antwoord. De PvdA-fractie blijft daarom vragen stellen en meedenken aan het belang van onze stad. Wij willen onze burgers betrekken bij het besturen van onze stad. PvdA staat open voor de mening van de inwoners van Maastricht en wil daarmee rekening houden bij onze oppositierol bij besluitvorming. “De gemeente is er voor u en niet andersom”. Transparantie, openheid, maatwerk, tijdige inspraak, dienstverlening en service aan burgers, het zijn allemaal begrippen en uitgangspunten die passen bij onze partij. Heeft u zelf ervaringen met de veranderende jeugdzorg of iets anders dat u met ons wilt delen, dan horen wij dat graag. PvdA Maastricht maakt zich sterk om gemeentebeleid inzichtelijk en begrijpelijk te maken. Wij staan open voor kritiek, voor aanmoedigingen en voor ideeën. Want wij doen dit werk niet alleen graag vóór u, maar bij voorkeur ook samen mét u!

Met vriendelijke groeten namens de fractie,

M. Hassan Es-Sadki