Door Manon Fokke op 12 maart 2015

Minderjarigen werken in de wietplantages

Naar aanleiding van een undercoveractie van L1 op een Heerlense school over het feit dat minderjarigen werken op wietplantages stelde Manon Fokke en Marith Rebel vragen.

Vragen van de leden Rebel en Fokke (beiden van de PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over minderjarigen die werken in wietplantages.

1. Heeft u kennis genomen van de uitzending van L1 waaruit blijkt dat wietplantages minderjarigen in dienst hebben? http://www.1limburg.nl/criminelen-laten-minderjarigen-werken-wietkwekerijen?context=topstory

2. Is het u bekend dat minderjarigen worden benaderd om tegen betaling wiettoppen te knippen? Zo ja, wanneer en op welke manier bent u dit te weten gekomen? Zo nee, bent u bereid dit bericht van L1 te verifiëren bij de lokale Limburgse autoriteiten en de Kamer hierover te informeren.

3. Zijn er bij u zaken bekend waarbij bij invallen in wietplantages, minderjarigen zijn aangetroffen die daar werkzaamheden verrichtten? Zo ja, hoe vaak is dat voorgekomen?

4. Wat gebeurt er met de minderjarigen als zij daar worden aangetroffen? Hoeveel minderjarige jongeren zitten in een strafrechtelijk traject als gevolg van hun werkzaamheden in een wietplantages?

5. Deelt u de mening dat het ongehoord is dat ouders hun kinderen laten werken in de wietteelt en in hoeverre worden ouders aangesproken als minderjarigen worden ontdekt bij hun werkzaamheden in de wietplantages? Op welke manier gebeurt dat en door wie?

6. Deelt u de mening dat legalisatie van de hennepteelt een deel van de oplossing van het bovengenoemde probleem zou kunnen zijn omdat dan iedereen, waaronder minderjarigen, ook onder de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot het verrichten van arbeid en de handhaving daarvan komt te vallen?

Manon Fokke

Manon Fokke

Lijsttrekker PvdA Maastricht bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018 Bekijk hier de persoonlijke flyer van Manon Fokke.   2012 – 2017 Lid van de Tweede Kamer 2006 – 2012 Raadslid – fractievoorzitter   Intro “Politici zijn gewone mensen, met alles wat daarbij hoort.” Ik heb altijd belang gehecht aan zaken als inspraak, zeggenschap en je mening kenbaar

Meer over Manon Fokke