3 maart 2017

Mogelijke verkoop van het pand van Kumulus voorbarig

Op 22 februari jl. heeft het college van burgemeester en wethouders bekend gemaakt dat er een intentieovereenkomst his getekend met de ontwikkelaar Hotel & Leisure Development International BV met als doel de ontwikkeling van een tophotel op de locatie waar nu Kumulus en het conservatorium zich bevinden.

De PvdA-fractie is zeer verbaasd over de intentieovereenkomst. Volgens onze fractie loopt het college op de zaken vooruit. Er is al een geruime tijd onzekerheid bij cursisten en werknemers van Kumulus over de toekomst van Kumulus. Op dit moment is ons niet duidelijk wat de toekomstvisie voor Kumulus is en of een alternatieve locatie haalbaar en wenselijk is, maar ondertussen wordt wel al een intentieovereenkomst getekend om het pand te verkopen.

Wat de toekomst van Kumulus ook mag zijn; wat de PvdA-fractie betreft is een breed en betaalbaar basisaanbod een cruciale voorwaarde voor de toekomst.

Om opheldering te krijgen over de situatie hebben Didier Jacobs en Antoine van Lune namens de PvdA-fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college.

1. Waarom heeft het college een intentieovereenkomst voor de verkoop van het pand van Kumulus aan de St. Maartenslaan gesloten zonder besluitvorming over de toekomstvisie voor Kumulus, Centre Ceramique en Natuurhistorisch museum af te wachten?
2. Waarom wordt het haalbaarheidsonderzoek m.b.t. een alternatieve locatie van Kumulus en het conservatorium niet afgewacht?
3. Op welke wijze en op welk moment zijn MosaLira, Kumulus en Conservatorium ingelicht over de intentieovereenkomst?
4. Waarom is het college van mening dat het voorgenomen hotelconcept past binnen het gemeentelijk hotelbeleid?
5. Waarom is het college van mening dat er een reële kans is dat er ruimte binnen de Maastrichtse hotelmarkt is voor dit hotelconcept?
6. Hoe verhoudt de mogelijke verkoop van het pand zich tot artikel 7 lid 5 van de financiële verordening waarin wordt bepaald dat bij bepaalde vastgoedtransacties eerst voorgelegd dienen te worden aan de gemeenteraad, zodat de gemeenteraad haar wensen en bedenkingen kan aangeven?
7. Hoe verhoudt de mogelijke verkoop van het pand zich tot de wens om een breed samengestelde vastgoedportefeuille te hebben?
8. Waarom past dit pand niet binnen de doelstellingen van het grond- en vastgoedbeleid van de gemeente?