9 november 2017

Mogen wij u voorstellen: Liesbeth Hans

Op dinsdag 31 oktober 2017 heeft fractievoorzitter Anita van Ham de volgende woorden gesproken ter introductie bij de gemeenteraad van ons nieuw burgerraadslid Liesbeth Hans:

Voor sommigen wellicht een nieuweling voor anderen al een bekend gezicht. Dat laatste klopt zeker, want Liesbeth loopt al een tijdje mee in onze fractie.
Mede door het FAM! Initiatief “Meer vrouwen in de politiek” is zij in versneld tempo actief in de zijlijn van de gemeenteraad geworden. En, zoals zij het zelf schrijft, in rap tempo bekend aan het raken met de ins en outs van de lokale politiek. Het besluit om politiek actief te worden doet zij vanuit de overtuiging van een betere en eerlijkere verdeling van de welvaart waarin meer en betere kansen worden geboden aan alle mensen in de samenleving en waar niemand buiten de boot valt.
U begrijpt, beste mensen, dit past helemaal in het DNA van onze partij en we zijn dan ook bijzonder blij met de aanwinst die Liesbeth in persoon, kennis en enthousiasme mee neemt.
En wie nog meer over en van haar wil weten is van harte uitgenodigd persoonlijk in gesprek te gaan.