Door Anita van Ham op 27 januari 2015

Nieuw evenementenbeleid uitgesteld

Voor de raadsvergadering van 27 januari 2015 stond een nieuw evenementenbeleid voor 2015-2018 geagendeerd. Met een aantal goede, vernieuwende ideeën. Maar ook met het loslaten van de norm om maximaal 60 dagen een evenement op het Vrijthof toe te staan.

Om deze aanpassing tegen te houden hadden we een amendement voorbereid.

Het College van Burgemeester en Wethouders kondigde ook aan “op zoek te gaan” naar een nieuw, extra evenemententerrein. Dit zou dan met name ook dienen voor het faciliteren van enkele evenementen die nu op het Vrijthof plaatsvinden.

Echter, met alleen de zoektocht – zonder enkele toezegging dat dit jaar er een terrein zou zijn, laat staan in gebruik kan worden genomen – is er geen vooruitzicht op verlichting voor het Vrijthof.

Neem daarbij dat de 60-dagen-norm wordt losgelaten, en het mooie plein wordt vogelvrij voor extra evenementen.

PvdA Amendement Evenementenbeleid 

Anita van Ham

Anita van Ham

Bekijk hier de persoonlijke flyer van Anita van Ham. 2014-2018 Raadslid / Fractievoorzitter Portefeuille: veiligheid, bestuur, stadsbeheer en mobiliteit Periode tot 2014 Raadslid Lid raadscommissie Stadsbeheer, milieu en mobiliteit Voorzitter raadscommissie Economische en Sociale Zaken Lid van het Presidium   Intro: Anita is geboren (in 1966) en getogen in Maastricht en daar is ze “gruuts”

Meer over Anita van Ham