Door op 16 januari 2015

Nieuwjaarswens van de voorzitter

Woensdag 14 januari jl. hield PvdA Maastricht een nieuwjaarsbijeenkomst voor leden en belangstellenden in het Kumulus Café. Ferry van Westhoven, voorzitter van PvdA Maastricht, bracht een korte toost uit op het nieuwe jaar uit. Voor wie er niet bij kon zijn, dit was zijn toost en wens:

“Voor u, thuis of thuisloos, op werk of werkloos, als mantelzorger of verzorgde, als partij of niet-partij lid: ik wens u veel rood vuur en …. wees niet te braaf, maar wel moedig. Er is nog steeds een wereld te winnen en een groot verschil te maken, al was het maar in het verkleinen van de ongelijkheid en vergroten van de kansen van de toekomstige generatie. Misschien nu meer … dan in de afgelopen 47 jaar.

Eenmaal per jaar vieren we dat nieuwe jaar gezamenlijk:
Voor de meesten op 1 januari, en voor andere Maastrichtenaren op 14-15 september of op 15-16 oktober.

Iedere dag, komen u en ik vele mensen tegen.
In die ontmoetingen en gesprekken zie en hoor ik, dat er voor velen ook op dat moment een nieuw jaar, een nieuwe periode begint. Vaak gebeurt er dan iets moois: een nieuwe liefde, een (klein-)kind, een huis, een opleiding, een baan, een eigen bedrijf of een reis. Of genieten ze intens van de dagelijkse kleine dingen.

Helaas maken vele mensen zich ook grote zorgen of hebben problemen. Zo ook in Maastricht. Ja, de economische malaise raakt velen, maar sommige wel heel hard. En dat zijn niet alleen ouderen met aow, mensen met een bijstand uitkering, mensen die thuis kunnen blijven dankzij een PGB, jongeren die geen werk krijgen, soms gehinderd door hun afkomst. Het zijn ook ZZP-ers, ondernemers, ‘gewone’ gezinnen.

Er komen provinciale verkiezingen aan. Al snel, op 18 maart. Onze partij staat er niet goed voor. Hoewel het bij deze verkiezingen gaat om de provincie, kleurt het Haagse politiek landschap onze Zuid Limburgse heuvels.
Dit kabinet verdient een groot compliment om, ondanks ideologische verschillen, de moed te hebben en de verantwoordelijkheid te nemen om hele grote en noodzakelijke veranderingen door te voeren. Op het gebied van wonen, zorg, pensioenen, arbeidsrecht, hypotheken, noem maar op. Maar het raakt onze partijleden, die zich verantwoordelijk voelt voor mensen die het niet breed hebben en die zich zelf zorgen maken en problemen hebben, in het hart. Teveel mensen, voelen zich niet gezien, gehoord en gesteund. En anderen voelen zich afgewezen, zeker in deze tijd van geweld en groeiend populisme.
En zij rekenen op betrouwbare politici, die in hun daden begrip tonen voor hun zorgen en weer nieuw perspectief bieden. Zij rekenen ook op ons, in de raad, in de staten, eerste en tweede kamer. Toon lef. Het wordt zeker beloond.

Als voorzitter, spreek ik mij zelden publiekelijk uit, over de zaken die onze fractie en de gemeenteraad in hun dagelijkse taak als vertegenwoordigers van Maastrichtenaren aangaat.
Beste fractieleden, ik spreek de wens uit dat;
• Maastrichtenaren die zorg en begeleiding nodig hebben dit ook in 2015 krijgen
• Maastrichtenaren die werk zoeken ook daadwerkelijk gesteund worden
• Maastrichtenaren zich veiliger voelen
• voor Maastrichtenaren Cultuur meer dan Brood en spelen mag zijn
• de vele jonge mensen die willen vernieuwen gesteund worden
• voor Hasseltenaren en Maastrichtenaren de tram betaalbaar, vol en veilig over de brug komt
• de nieuwe werkwijze van de raad meer passie bij en inbreng van Maastrichtenaren oplevert
en dat
• de nieuwe burgemeester de harten van alle Maastrichtenaren mag stelen

Sociaal democraten, leden en politici: voorwaarts. Op uw gezondheid en die van de mensen om u heen.”