Door Antoine van Lune op 10 december 2016

Ontwikkeling Mini-huisjes in Maastricht wordt onderzocht!

Het college van burgemeester en wethouders heeft positief gereageerd op de oproep van de PvdA-fractie om tiny houses mogelijk te maken. Door middel van een uitvraag voor tijdelijke woonvormen zal het college de mogelijkheden van projecten met de mini huisjes onderzoeken.
Tiny houses zijn verplaatsbare wooneenheden van niet meer dan 30 m2. De woningen zijn goedkoop, energiezuinig en verplaatsbaar. In verschillende steden wordt al geëxperimenteerd met deze nieuwe vorm van wonen.
In de nieuwe woonvisie die in 2017 opgesteld zal worden zal het college van burgemeester en wethouders de resultaten van de uitvraag voor tijdelijke woonvormen meenemen.

Lees hier het artikel in Dagblad De Limburger van 6 december jl.: ddl-061216-mini-huis-kan-ook-in-de-stad

Antoine van Lune

Antoine van Lune

Bekijk hier de persoonlijke flyer van Antoine van Lune 2016 – Raadslid Portefeuille: Wonen, Stadsontwikkeling, Studenten, Cultuur en Financiën. 2014 – 2016 Burger niet-raadslid Commissie Stadsontwikkeling Commissie Algemene Zaken en Middelen Periode 2012-2014 Raadslid Lid van de raadscommissie Stadsontwikkeling Lid van de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen Redactielid en vice-voorzitter “Lokaal bestuur”   Intro: Antoine

Meer over Antoine van Lune