5 december 2017

Ook gemeenteraad wil dat Haroon blijft, nieuwe demonstratie op 10 december!

Eerder schreven wij hier over Haroon Rezaie en zijn familie, die dreigen te worden uitgezet naar Afghanistan omdat volgens de Nederlandse regering Afghanistan een veilig land is. Dat dit volgens verschillende organisaties, van de VN tot Amnesty International, niet het geval is, is voor staatssecretaris van Jusitie & Veiligheid Mark Harbers (VVD) geen reden om de uitzettingen naar Afghanistan te stoppen.

De oudste zoon van het gezin, Haroon, studeert in Maastricht en is vrijwilliger bij verschillende welzijnsorganisaties. Hoe beschamend zou het zijn, als wij als Nederland, het toestaan dat mensen als Haroon die zich dag in dag uit met ziel en zaligheid voor onze samenleving hebben ingezet van de een op de andere dag zonder pardon ons land worden uitgezet naar een land dat nota bene in oorlog is. Dat vindt de PvdA Maastricht onacceptabel, buitengewoon onrechtvaardig en Nederlandse samenleving onwaardig. Daarom heeft de PvdA Maastricht afgelopen raadsvergadering samen met GroenLinks, SP, D66, CDA, SPM en de MVP twee moties ingediend. De eerste verzocht de burgemeester om de staatssecretaris van Justitie & Veiligheid op te roepen om niet langer het standpunt vast te houden dat Afghanistan een veilig land is waar mensen zonder probleem naar kunnen worden teruggestuurd. De tweede verzocht de burgemeester om de staatssecretaris van Justitie & Veiligheid op te roepen om te besluiten dat de familie Rezaie in Nederland mag blijven. Tot grote vreugde van de PvdA Maastricht zijn beide moties aangenomen, ook met steun van PVM voor de tweede motie, en heeft burgemeester Penn-te Strake in een brief staatssecretaris Harbers verzocht om de familie Rezaie en andere Afghanen niet uit te zetten.

Helaas hebben deze brief noch een petitie met bijna 20.000 handtekeningen hem ervan kunnen overtuigen om Haroon en zijn familie niet uit te zetten. Daarom is nieuwe actie nodig om te voorkomen dar Haroon en zijn familie teruggestuurd worden naar een oorlogsgebied! Op zondag 10 december gaan we, na de geslaagde demonstratie op 19 november, weer de straat op: demonstreren tegen deze onrechtvaardige uitzetting! We beginnen om 14:00 uur op Plein 1992. Laten zien dat veel mensen het niet eens zijn met deze uitzetting is de enige kans die we hebben om de familie Rezaie hier te houden, dus zorg dat je erbij bent en toon je solidariteit met de familie. Houd Haroon hier!