Door Antoine van Lune op 14 december 2016

Opheldering gevraagd over vertraging verbouwing Muziekgieterij

De PvdA-fractie maakt zich veel zorgen over de steeds verder oplopende vertraging voor de start van de verbouwing van de Muziekgieterij. Raadslid Antoine van Lune heeft daarom donderdag 8 december jl. om opheldering gevraagd van het college van B&W.

Eind 2014 nam de gemeenteraad het besluit om het poppodium ‘Muziekgieterij’ uit te breiden tot een voorziening met een grote zaal (800 – 1100 bezoekers) en een kleine zaal (350 bezoekers). De PvdA is een groot voorstander van deze groei van de Muziekgieterij tot een volwaardig poppodium. Het nieuwe poppodium zou eind 2016/begin 2017 klaar zijn, maar er is nog geen schop de grond ingegaan! In de begroting 2017 spreekt het college van B&W de verwachting uit dat het nieuwe poppodium begin 2018 af is in gebruik kan worden genomen. In de Managementrapportage over dit jaar wordt echter nogmaals een vertraging gemeld van de start van de bouw van het nieuwe poppodium.
Ondertussen heeft het college van B&W maandag 12 december jl. bekend gemaakt dat de aanbestedingsprocedure in 2016 nog gestart zakl worden en dat de verwachte opening van het nieuwe poppodium in oktober 2018 is. Daarnaast is er gemeld dat het budget met ongeveer 1,5 miljoen wordt overschreden. Ook wordt niet uitgesloten dat nieuwe financiële risico’s met betrekking tot het inrichtingsbudget zich zullen voordoen.

De budgetoverschrijding voor de verbouwing, de nieuwe vertraging en de mogelijke extra financiële risico’s baren de PvdA-fractie zorgen. Het roept de vraag op of de gemeente niet voor een dubbeltje op de eerste rij heeft willen zitten. De PvdA-fractie verwacht na de recente ontwikkelingen spoedig antwoord van het college van B&W.

muziekgieterij

Antoine van Lune

Antoine van Lune

Bekijk hier de persoonlijke flyer van Antoine van Lune 2016 – Raadslid Portefeuille: Wonen, Stadsontwikkeling, Studenten, Cultuur en Financiën. 2014 – 2016 Burger niet-raadslid Commissie Stadsontwikkeling Commissie Algemene Zaken en Middelen Periode 2012-2014 Raadslid Lid van de raadscommissie Stadsontwikkeling Lid van de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen Redactielid en vice-voorzitter “Lokaal bestuur”   Intro: Antoine

Meer over Antoine van Lune