Door Manon Fokke op 2 februari 2017

Opnieuw kamervragen over Tihange

Op woensdag 1 februari 2017 verscheen er een verontrustend artikel in Dagblad de Limburger over het feit dat de Belgische regeringspartij N-VA Tihange niet in 2025 maar pas in 2030 of 2035 wil sluiten. Volgens de N-VA zou er te weinig duurzame energie zijn en omschakelen is bovendien peperduur. Manon Fokke en Jan Vos stelden meteen vragen aan de minister van Infrastructuur en Milieu.

Lees hier het artikel over Tihange en de kamervragen aan de minister.

1. Bent u op de hoogte van de berichtgeving over het langer openhouden van de Belgische kerncentrales Tihange en Doel?
2. Klopt het dat de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en de regeringspartij N-VA gezegd hebben dat de kerncentrales in Doel en Tihange niet in 2025, maar pas in 2030 of 2035 zouden moeten sluiten, dus 30 jaar later dan oorspronkelijk gepland?
3. Kunt u bevestigen dat u het hier niet mee eens bent? Wat gaat u er aan doen om dit te voorkomen?
4. In hoeverre heeft u op een overtuigende wijze de wens van de Tweede Kamer (motie-Fokke/Jan Vos, motie-Smaling cs.) overgebracht, dat deze onveilige centrales reeds op korte termijn uit bedrijf genomen moeten worden?
5. Waarom luistert de Belgische minister niet naar u? Heeft u de wens van de Kamer wel met voldoende urgentie overgebracht? Ook dat het niet om een tijdelijke stillegging zou moeten gaan, maar om een definitieve sluiting van deze centrales?
6. Klopt het dat ook Duitsland en Luxemburg de mening zijn toegedaan dat de centrales dicht moeten?
7. Klopt het dat de helft van de Belgische energieproductie uit kernenergie zou bestaan? Waarom is er kennelijk in België nooit een gezonde energiemix ontstaan? Hoe kunnen u en de minister van EZ hier alsnog een bijdrage aan leveren?
8. Klopt het dat de directeur veiligheid van Engie is ontslagen in verband met de slechte veiligheidscultuur bij Tihange? Waarom zegt Engie dan nu dat de centrale “hartstikke veilig” is? Is dit juist ook weer te zien als een nieuwe bevestiging van de gebrekkige veiligheidscultuur bij Engie?
9. Klopt het dat de Belgische toezichthouder FANC ook heeft gesproken van een schandalig slechte veiligheidscultuur? Klopt het dat er alleen al in 2016 15 veiligheidsincidenten hebben plaatsgevonden?
10. Kunt u nogmaals bij de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon aandringen op spoedige en definitieve sluiting van deze centrales? Kunt u hierover zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een week, rapporteren aan de Kamer? Kunt u een afschrift van een te sturen brief, dan wel een gespreksverslag van uw gesprek met de Belgische minister, toevoegen bij het terug rapporteren aan de Kamer?

Manon Fokke

Manon Fokke

Lijsttrekker PvdA Maastricht bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018 Bekijk hier de persoonlijke flyer van Manon Fokke.   2012 – 2017 Lid van de Tweede Kamer 2006 – 2012 Raadslid – fractievoorzitter   Intro “Politici zijn gewone mensen, met alles wat daarbij hoort.” Ik heb altijd belang gehecht aan zaken als inspraak, zeggenschap en je mening kenbaar

Meer over Manon Fokke