Door Anita van Ham op 2 juni 2017

Oproep om de Mensenketting tegen Tihange breed gesteund

In de raadsvergadering van 30 mei jl. is de motie aangenomen waarin Burgemeester en wethouders worden opgeroepen om samen met de gemeenteraad de Mensenketting tegen Tihange te steunen. De motie is ingediend door de PvdA en medeondertekend door Maastrichtse Volkspartij, GroenLinks, SP, Partij Veilig Maastricht, CDA en Liberale Partij Maastricht. Verder kon de motie tijdens het debat rekenen op steun van D66 en de Senioren Partij Maastricht. Alleen de VVD fractie stemde tegen.

De volledige tekst van de motie is hier te lezen.

De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 30 mei 2017
Overwegende dat:

· De kerncentrale in Tihange al langer bekend staan als onveilig
· Er lokaal, regionaal, landelijk en internationaal grote steun is voor de oproep om de centrale te sluiten
· Deze steun door duizenen mensen wordt geuit middels een Mensenketting
· Deze Mensenketting van Tihange via Luik en Maastricht naar Aken zal gemaakt worden op 25 juni a.s.

Constaterende dat:
· De Gemeenteraad van Maastricht al vele initiatieven heeft ondernomen aandacht te krijgen voor de steeds dringender wordende oproep om de centrale te sluiten
· Meerdere fracties hier al diverse maken vragen over hebben gesteld
· De Mensenketting dan ook op de steun van de Gemeenteraad van Maastricht kan rekenen
· De Burgemeester in antwoord op vragen van de Partij van de Arbeid al heeft laten blijken dat signaal middels dit initiatief ook te steunen
· Zij daarbij aangegeven heeft als Burgemeester de burgers van haar stad zal faciliteren hun ongerustheid te ventileren als de raad daarom vraagt

BESLUIT:
· De Burgemeester te vragen deze steunbetuiging openlijk te uiten en positief mee te werken aan de Mensenketting tegen Tihange
En gaat over tot de orde van de dag.

Anita van Ham

Anita van Ham

Bekijk hier de persoonlijke flyer van Anita van Ham. 2014-2018 Raadslid / Fractievoorzitter Portefeuille: veiligheid, bestuur, stadsbeheer en mobiliteit Periode tot 2014 Raadslid Lid raadscommissie Stadsbeheer, milieu en mobiliteit Voorzitter raadscommissie Economische en Sociale Zaken Lid van het Presidium   Intro: Anita is geboren (in 1966) en getogen in Maastricht en daar is ze “gruuts”

Meer over Anita van Ham