Door Aleida Berghorst op 20 juni 2015

OV INTERPELLATIEDEBAT

Limburg op een dwaalspoor, conclusie na het debat.

Openbaar vervoer moet toegankelijk, duurzaam, grensoverschrijdend en betaalbaar zijn. Toen in februari de OV concessie werd gegund aan Abellio, dacht PvdA Limburg dat aan die voorwaarden voldaan zou worden. De aanbieding stak met kop en schouders boven die van Arriva uit en iedere reiziger zou vanaf nu voor een dubbeltje in de Eerste Klas zitten.

De teleurstelling en verbazing over het machtsmisbruik van NS en het vals spel van Abellio was bij de PvdA fractie dan ook groot.

Het feit dat de NS-top zelf het aanbestedingstraject, en dan met name het concurrentieproces binnen die aanbesteding, bewust heeft gefrustreerd is onacceptabel. Het heeft de Provincie op een dwaalspoor gezet, ten koste van de reiziger.

Voor de Statenfractie van PvdA Limburg reden om samen met alle coalitiepartijen het debat met Gedeputeerde Van der Broeck aan te gaan, want kan in dit geval nog wel gesproken worden over een eerlijke en transparante aanbesteding? Is er onder deze omstandigheden nog steeds sprake van een, in het aanbestedingstraject zo belangrijk, gelijk speelveld?

Inmiddels is duidelijk dat de gunning aan Abellio van tafel is en dat de concessie alsnog aan Arriva is gegund. In het debat stelde de Gedeputeerde vast, dat ook Arriva slachtoffer was van het machtsmisbruik van NS en dat er juist daarom sprake was van een gelijk speelveld. Een wrange conclusie, maar, voor zover wij nu kunnen beoordelen, wel een juiste.

Gedeputeerde Van der Broeck kondigde bij de presentatie van Arriva als nieuwe concessiehouder aan, dat we openbaar vervoer krijgen met een gouden randje. Hij bedoelde daarmee, dat de kwaliteit van de aanbieding van Arriva goed is. In het interpellatiedebat waardeerde hij de kwaliteit van de aanbieding van Arriva zelfs met een acht.

Het enthousiasme van de Gedeputeerde is te waarderen, maar de vraag blijft, of het machtsmisbruik van NS een prijsopdrijvende werking heeft gehad en zo ja, hoeveel meer de Provincie voor deze aanbieding met een gouden randje gaat betalen.

PvdA Limburg zal de ontwikkelingen in dit dossier de komende tijd met argus ogen volgen, want toegankelijk, duurzaam, grensoverschrijdend en betaalbaar openbaar vervoer is volgens de PvdA essentieel voor de ontwikkeling van Limburg. Het belang van de reiziger is daarbij onze eerste prioriteit.

Aleida Berghorst

Aleida Berghorst

Lid van Provinciale Staten sinds 26 maart 2015 Periode maart 2014- maart 2015 Burger niet-raadslid Commissie stadsbeheer Milieu en Mobiliteit Periode tot 2014 Burger niet-raadslid Commissie Stadsbeheer Milieu en Mobiliteit Voorzitter samenwerkende campagnecoördinatoren Zuid-Limburg Aleida (*1983) heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij is civielrechtelijk afgestudeerd in januari 2010. Nu is

Meer over Aleida Berghorst