5 oktober 2013

PvdA Maastricht geschrokken van berichtgeving over uitbuiting werknemers A2-project

De PvdA-fractie is zeer geschrokken van de berichten zoals die worden weergegeven in het krantenartikel over de buitenlandse werknemers bij het A2-project. Werkgelegenheid en werkomstandigheden staan bij de PvdA het allerhoogst in het vaandel, evenals eerlijke beloning voor álle werknemers. PvdA Maastricht verwacht dan ook onderzoek en een reactie van het college op deze berichten. De omstandigheden die in dit artikel staan, zijn wat de Partij van de Arbeid betreft onacceptabel.

Als er inderdaad sprake is van uitbuiting, wat nog uit onderzoek moet blijken, dan moet daar als de bliksem een einde aan gemaakt worden.” Dat zei PvdA-wethouder Albert Nuss vandaag voor de microfoon van Radio 1 over de vermeende uitbuiting van tientallen Poolse en Portugese bouwvakkers die werken aan de A2 tunnel.
Albert Nuss, die voorzitter is van de Stuurgroep A2-tunnel, wil snel opheldering van aannemer Atlanco Rimec naar aanleiding van berichtgeving over uitbuiting, in Dagblad De Limburger vandaag.

De Tweede Kamer-fractie van de PvdA (de leden Kerstens, Kuiken en Fokke) heeft naar aanleiding van de berichtgeving onmiddellijk vragen gesteld aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Asscher, PvdA) en aan en de Minister van Infrastructuur en Milieu (Schulz van Haegen, VVD) over de uitbuiting van werknemers die werken aan de A2-tunnel in Maastricht.

1. Wat is uw reactie op de uitbuiting van werknemers bij het A2-project in Maastricht, zoals gemeld bij L1?
2. Bent u het met ons eens dat uitbuiting, oneerlijke concurrentie en verdringing in Nederland niet gewenst zijn? Zo nee, waarom niet?
3. Bent u het met ons eens dat de overheid (in dit geval Rijkswaterstaat) een voorbeeldfunctie heeft en niet mag accepteren dat (onder)aannemers bij projecten die in opdracht van de overheden worden uitgevoerd gebruik maken van dit soort beloningsconstructies? Zo nee, waarom niet?
4. Is de behandeling van werknemers voor overheden (Rijk, Provincie, Gemeenten, Waterschappen) een toetsingscriterium bij de selectie van (onder)aannemers bij infraprojecten? Kan hierin een verscherping van de regels worden doorgevoerd? Zo nee, waarom niet?
5. De uitgebuite werknemers zijn in dienst van een dochterbedrijf van het Ierse Atlanco Rimec dat eerder dit jaar al in opspraak raakte bij de bouw van de Eemscentrale van Nuon in Groningen; was er toen er een contact met dit bedrijf werd afgesloten al bekend dat dit bedrijf een bedenkelijke reputatie heeft als het gaat om de beloning van werknemers? Zo nee, waarom niet?
6. Voert het bedrijf Atlanco Rimec momenteel nog meer projecten voor Rijkswaterstaat uit of heeft dit bedrijf de afgelopen jaren nog andere projecten voor Rijkswaterstaat uitgevoerd?
7. Bent u bereid om een onderzoek te verrichten naar uitbuiting van werknemers, oneerlijke concurrentie en verdringing bij infraprojecten die in opdracht van de overheid worden uitgevoerd? Zo nee, waarom niet?

Maandag 7 oktober zal in de commissievergadering door de raad met de wethouder worden gesproken over de alarmerende berichten in de krant.

DDL voorpagina-artikel

DDL achtergrondartikel 1

DDL achtergrondartikel 2