Pilot met terrassen in Wijck. Vloek of zegen?

21 januari 2020

Onlangs heeft onze fractie begrepen dat het college in Wyck, aan de Wycker Grachtstraat, in het kader van een ‘pilot’ een nieuw terras heeft toegestaan. Het lijkt hier echter niet te gaan om een formele vergunning.
Het terrassenbeleid is een thema waar veel mensen in de stad op een of andere manier bij betrokken zijn: ondernemers, toeristen maar ook bewoners. Er is de afgelopen jaren hard gewerkt aan de zogeheten Horeca Straat Profielen, zo ook in Wyck. De gang van zaken rondom deze pilot verbaast de fractie in dat licht enigszins. Maren Slangen stelt daarom de volgende vragen.

 

 1. Klopt het dat u aan de Wycker Grachtstraat een terras hebt toegestaan in het kader van een pilot? Zo ja, wat houdt deze pilot precies in?
 2. Klopt het dat voor dit terras geen formele vergunning is afgegeven, maar dat hier een gedoogverklaring van toepassing is? Betekent dit dat buurtbewoners daarom geen mogelijkheid hebben/hadden om bezwaar aan te tekenen?
 3. Heeft u de buurtbewoners geïnformeerd over deze pilot? Zo ja, op welke manier, en zo nee, waarom niet?

Enige tijd geleden heeft u een bijeenkomst georganiseerd voor directe bewoners en andere omwonenden van de Wycker Grachtstraat om het Horeca Straat Profiel te bespreken.

 1. Welke conclusies heeft u uit deze bijeenkomst getrokken? Heeft u de bewoners tijdens deze bijeenkomst geïnformeerd over de mogelijkheid van een pilot-terras in hun straat?
 2. Klopt het dat u ook bezig bent met een vergunning voor het pand dat de Wyck Bazaar zou worden? Gaat het hier om een horecavergunning?
 3. Wat is de (juridische) status van zo’n Horeca Straat Profiel? Bepaalt dit profiel in formele zin wat er wel en niet (bij) kan in een straat?
 4. Voor welke straten of locaties heeft u momenteel al profielen gemaakt? 

Het terrassenbeleid van de gemeente is doorgaans een thema waar veel mensen zich bij betrokken voelen. Een pilot op de ene plek zal wellicht leiden tot aanvragen voor dit soort terrassen op andere plekken in de stad.

 1. Is het pilot-terras onderdeel van uw terrasbeleid? 
 2. Kunnen andere ondernemers ook in aanmerking komen voor zo’n pilot? Waarom wel/niet?
 3. Heeft u al andere aanvragen voor dit soort pilots binnen? 
 4. Wat betekent het toekennen van een pilot voor eventuele vaste vergunningen? Hoe wordt een pilot geëvalueerd?