Door op 30 januari 2016

Praat mee: Stadsronde Armoedeplan 2016-2018

Komt u ook meepraten over actieplan armoedebestrijding 2016-2018?

In het coalitieakkoord is afgesproken dat het college zou komen met een pakket maatregelen om de toenemende armoede onder kinderen te bestrijden. Inmiddels heeft het college een actieplan ter discussie samengesteld.
Dit actieplan wordt besproken tijdens de stadsronde op dinsdag 2 februari a.s. (17.00 uur Mosae Forum, aanmelden via raadsgriffie@maastricht.nl Agenda en vergaderstukken stadsronde Armoedebeleid)

Het is belangrijk dat niemand wordt uitgesloten in de maatschappij. Mee kunnen doen is van het grootste belang, zeker ook voor kinderen. Voor wie al langere tijd op het minimum zit, is deelnemen aan de samenleving geen vanzelfsprekendheid. Er is vaak geen geld meer om naar het theater te gaan of lid te worden van een vereniging, om te sporten of muziek te maken. De gemeente wil uitsluiting voorkomen en mensen perspectief bieden. Een middel daarvoor is het actieplan.
De PvdA-fractie is het nog niet helemaal eens met de maatregelen en keuzenpakket die het college voorstelt.
Wij willen nog meer praten organisaties over hun bijdrage aan het bestrijden van armoede. Er zijn ongetwijfeld veel initiatieven die we nog niet kennen en waar we graag mee in gesprek gaan. Daarnaast zijn we ook benieuwd naar de ideeën van de inwoners van Maastricht. We nodigen daarom organisaties en individuele inwoners uit om met ons mee te denken en een bijdrage te leveren aan het Armoedebeleid. Wat is uw visie op armoede, waar loopt u tegen aan, welke acties hebt u ingezet, wat kunt u betekenen voor het armoedepact, welke steun hebt u daarbij nodig? Over die vragen willen we met u in gesprek. Kom u ook?!

Wilt u een bijdrage leveren aan de discussie om de armoede te lijf te gaan dan bent u welkom op dinsdag om 17 uur bij de raadsronde in Mosae Forum Maastricht!

Met vriendelijke groet,
M’Hassan Es Sadki, raadslid