Door op 20 mei 2014

Protest tegen de mantelzorgboete

De PvdA gemeenteraadsfractie in Maastricht gaat de leden van de Eerste Kamer oproepen niet in te stemmen met de zogenaamde mantelzorgboete. Daarnaast start de partij een actie, waarbij burgers door middel van een protestbriefkaart hun ongenoegen kunnen laten blijken.
Op 24 juni a.s. zal het wetsvoorstel, waarin ook de mantelzorgboete is opgenomen, behandeld worden in de Eerste Kamer. De mantelzorgboete is een korting op de AOW van 65-plussers die bij hun kinderen inwonen. De Maastrichtse PvdA is daar fel op tegen. De protestbrief én de briefkaarten zullen voor behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer aan senator André Postema van de PvdA-fractie aangeboden worden.
Zowel op de braderie in Malberg op zondag 1 juni als op het Manus van Allesfestival op zondag 22 juni zal de PvdA Maastricht aanwezig zijn en kan men de protestbriefkaart ondertekenen. De kaarten zijn ook te verkrijgen via de leden van de gemeenteraadsfractie en zijn af te halen bij diverse steunpunten.