Door op 27 februari 2016

PvdA blijft vóór euregionale verbinding Hasselt-Maastricht, van station tot station

De Raad van State vernietigde het bestemmingsplan nodig voor de aanleg van de Tram Vlaanderen – Maastricht. Dat was aanleiding voor een flink debat in de gemeenteraad dinsdag 23 februari jl.

Raad van State was van mening dat de gemeenteraad had kunnen weten dat het bestemmingsplan niet uitvoerbaar was vanwege de problemen met de Wilhelminabrug. Ook oordeelde Raad van State dat het ingekorte tracé (voorlopige eindhalte Maasboulevard) een substantiële wijziging was van het traject waarin de belangen van omwonenden en ondernemers opnieuw gewogen had moeten worden.

En dus ontstond er in de gemeenteraad een flinke discussie over de manier waarop het college het bestemmingsplan heeft voorbereid en ingediend.

Voor de PvdA blijft voorop staan dat een verbinding met Hasselt van station tot station moet gaan. Toen vorig jaar het besluit werd genomen om het tracé in te korten vanwege problemen om de Wilhelminabrug over te komen, heeft de PvdA fractie een warm pleidooi gehouden om serieus te kijken naar een tracé over de spoorbrug. Dat is immers bestaand spoor en komt uit bij het station.

Zowel vorig jaar als deze week hebben college en coalitie-partijen vol gehouden dat (voorlopige) eindhalte Maasboulevard de enig optie is en dat zorgvuldig was om gegaan met de bestemmingsplanprocedure.

Het werd een heftig debat. Over de manier waarop partijen met elkaar omgaan, over het voorkomen van schadeclaims, over de punten waarop de Raad van State het bestemmingsplan vernietigde en of het college dit niet beter had kunnen voorzien.

Jammer genoeg ontstond er geen discussie over de inhoud, noch over mogelijke alternatieven. De PvdA is en blijft van mening dat (Eu)regionale ontsluiting essentieel is voor de toekomst van Maastricht en Zuid-Limburg en dat knooppunten bij elkaar moeten komen. Eindigen op de Maasboulevard is in die zin echt een ander voorstel. En het is niet wat we met de Belgen hebben afgesproken.

Uiteindelijk heeft de PvdA samen met de andere oppositiepartijen een motie ingediend waarin het handelen van het college in deze bestemmingsplanprocedure werd afgekeurd. Geen makkelijke stap, maar hopelijk een manier om toch nog eens een gesprek te kunnen hebben over waar het écht om gaat: het realiseren van een goede euregionale OV-verbinding Hasselt-Maastricht, van station naar station.