8 december 2015

PvdA-leden kunnen nu directe invloed uitoefenen op de koers van de partij!

Oefen directe invloed uit op de koers van de PvdA! Als lid kun je zelf via dit platform moties indienen voor het congres. Je kunt direct aan de slag: ga naar de tab Moties. Maak moties en vergaar steun, bediscussieer moties van anderen en steun moties als je ze interessant vindt.

Via https://platform.pvda.nl kan elk lid zelf moties indienen, bediscussiëren en daar steun voor vergaren. Hiermee kunnen leden inhoudelijke bijdragen leveren aan het partijcongres!

De PvdA is een van de eerste Nederlandse politieke partijen die op deze manier een online voorbereiding heeft voor haar congres, toegankelijk voor alle leden.”

Wij hopen natuurlijk dat jullie er massaal gebruik van maken. Wij zien jullie graag terug op ons platform.