Door op 2 juni 2014

PvdA Maastricht in de raadsvergadering van 27 mei

Fractievoorzitter Albert Nuss doet verslag van de gemeenteraadsraadsvergadering van dinsdag 27 mei jl..
Veiligheid, het Citycentrum en brede scholengemeenschappen en het LVO komen hier kort aan de orde. In de oppositie politiek bedrijven vraagt om een kritische en strijdbare houding: een uitdaging die de PvdA fractie met verve opneemt.
Een mooi voorbeeld van actie in de politiek: de gemeenteraad steunde breed de motie “Stop de mantelzorgboete” van de PvdA fractie.

Veiligheid

De PvdA-fractie maakt zich ernstig zorgen. Aanhoudende berichtgeving dat het niet goed gesteld is met de veiligheid in de stad. De PvdA Maastricht fractie heeft dinsdag 27 mei jl. tijdens de raadsvergadering een motie ingediend die de burgemeester oproept snel met acties te komen die de veiligheid in de stad verbeteren. De motie werd in de commissie een week eerder door De PvdA Maastricht ingeleid omdat als reactie op de akelige berichtgevingen slechts mechanisch werd gereageerd. Over onderzoeken die wel of niet valide zijn, over nadere uitspraken van rechtscolleges maar niet over welke acties ondernomen worden.
De PvdA fractie wil dat de burgemeester zich vooral richt op criminaliteit die het gevoel van veiligheid het meeste aantast zoals woninginbraak, bedreiging, mishandeling, straatroof, overval, vernieling, diefstal en zakkenrollen. Daarnaast wil de PvdA dat de communicatie met burgers verbeterd wordt. Burgers die in nood zijn, help je niet met verwijzen naar cijfers en rapporten maar help je met een zo veilig mogelijke leefomgeving. Met concrete acties waar ook zijzelf met vertrouwen een bijdrage aan kunnen leveren. Met persoonlijke aandacht waar mogelijk.
De burgemeester heeft als reactie op de motie van de PvdA toegezegd om in juni met concrete acties te komen voor dit jaar en volgende jaren. Hij zal zich daarbij focussen op criminaliteit die het gevoel van veiligheid het meeste aantast. De PvdA-fractie is voorlopig tevreden met de toezegging van de burgemeester. Dit is een eerste stap die veiligheid in de stad kan verbeteren.

Citycentrum

Het Citycentrum in de Capucijnengang Maastricht staat al een tijd leeg. Het stadsbestuur heeft voorgesteld het beeldbepalende maar complexe centrumgebouw te verkopen. Best lastig en daarom is gekozen voor een tender. Tenderen is een openbare verkoopmethode die rekening houdt met beperkingen dus de verkoopbaarheid van een gebouw beoogt te bevorderen voor de best mogelijke prijs. In een zogenaamd bidboek wordt informatie ter beschikking gesteld aan potentiële kopers. De stedenbouwkundige randvoorwaarden zoals het bestemmingsplan en een visie op de omgeving wordt daarin beschreven. Daarnaast wordt tijdens de tender-procedure ruimte gegeven voor een dialoog tussen kandidaat- kopers en beleidsmedewerkers van de gemeente om mee te denken hoe het gebouw het beste te verkopen.
De PvdA Maastricht vindt dat een prima plan maar waarom niet de buurt in de dialoog betrekken? De wethouder hield dat af want “je weet maar nooit wat je dan over je afroept”. Daar denkt de PvdA Maastricht anders over. Het coalitieakkoord “Wij Maastricht” heeft de PvdA op het onderdeel “Wij” gesteund en dat betekent niet “Wij en zij niet”. Een ingediende PvdA motie leidde tot een debat met als resultaat dat de buurt op een inhoudelijk relevante wijze mee kan doen. En dan weet je ook wat je over je afroept: daadwerkelijke buurtparticipatie.

Mantelzorgboete

De gemeenteraad Maastricht steunde de motie tegen de “mantelzorgboete”. Alle gemeenteraadsleden tekenden de protestkaarten ‘stop de mantelzorgboete’ van de PvdA Maastricht. Maastricht in actie! Deze actie heeft in korte tijd veel beroering teweeggebracht. Niet alleen binnen de PvdA in de regio en PvdA Nederland maar ook daarbuiten. Ben jij ook tegen de mantelzorgboete en wil je een kaart sturen aan de Eerste Kamer om daarmee na uitstel, afstel te bewerkstelligen? Meld je dan bij èèn van de raadsleden van de PvdA in Maastricht (Albert Nuss, Frans Bastiaens, Anita van Ham, M’hassan Es-sadki of Nelleke Barning) of bij De Inktpot in de Frankenstraat (Josje Godwin-Wehrens)

Brede scholengemeenschappen en het LVO.

In januari 2014 namen de PvdA Maastricht en andere fracties middels een motie stelling tegen de plannen van het LVO af te zien van twee brede scholengemeenschappen in Maastricht. Het stadsbestuur heeft weliswaar weinig mogelijkheden om de stichting op ander gedachten te brengen maar met deze motie bereikte de PvdA Maastricht dat er een brede discussie op gang kwam. Helaas slaagde het LVO en de wethouder er niet in draagvlak te verwerven. Het brede verzet bij leerlingen en ouders verstomde niet. Zwelde zelfs aan. Een nieuwe breed gesteunde motie was afgelopen week nodig om de wethouder te manen de eerder aangenomen motie diepgaander uit te voeren: zorg voor duidelijkheid en draagvlak nadien. Onderwijs is meer dan beheren van stenen. Stenen zeggen niets, vragen niets. Leerlingen en ouders in onze kennisstad verdienen een stadsbestuur dat meedenkt, vragen stelt, mee onderzoekt, doorvraagt en zegt wat ze vindt. Daarmee onderhoud je met behoud van ieders verantwoordelijkheid naast gebouwen ook de onderwijsinhoud die onze stad nodig heeft. Van stenen kun je niet leren. Van elkaar wel.

Albert Nuss, fractievoorzitter PvdA Maastricht.