Door Antoine van Lune op 7 juni 2013

PvdA Maastricht lanceert ‘Meer stad is meer student’

Op vrijdag 7 juni heeft de PvdA-fractie een plan gelanceerd met actiepunten om in te spelen op groeiende (internationale) studentenpopulatie onder de titel: ‘Meer stad is meer student’.

De PvdA-fractie komt met dit plan nadat op initiatief van de PvdA het afgelopen jaar door de gemeenteraad gediscussieerd is met burgers, studenten, universiteit en hogeschool. Aanleiding voor deze discussie was dat er al sinds 2000 geen beleid meer is gemaakt door de gemeente Maastricht over ‘student en stad’, terwijl de stad in de afgelopen tijd veranderd is.
De universiteit is gegroeid en is internationaler geworden en de ambitie en kwaliteit van de universiteit zullen ervoor zorgen dat het aantal studenten zal blijven groeien.
De universiteit is samen met UMCM+ en Maastricht Health Campus de belangrijkste economische motor voor de regio in het kader van brainport Zuid-Limburg.
Genoeg reden tot actie vindt de PvdA-fractie.
Naar aanleiding van de input van studenten en burgers die de PvdA-fractie in het afgelopen jaar heeft gekregen komt de fractie met 7 actiepunten die op korte termijn opgepakt moeten worden.
1. De PvdA wil dat er meer werk wordt gemaakt van meertalige communicatie. Dit is nodig om studenten meer te betrekken bij wat er in de stad gebeurd.
Daarnaast onderstreept het plan de ambitie van de euregio om Culturele Hoofdstad 2018 te worden.
2. Er is één gezamenlijk team nodig van universiteit, gemeente en politie voor ‘student en stad’. Zo wil de PvdA-fractie voorkomen dat er langs elkaar gewerkt wordt. Uit de praktijk blijkt dat dit nog te vaak gebeurd.
3. Om informatie voor studenten overzichtelijk en vindbaar te maken is er een portal voor studenten nodig. Op dit moment is informatie voor studenten over veel websites verspreid en moeilijk vindbaar. De PvdA vindt daarom dat er één portal voor studenten moet komen waarvandaan alle relevante websites te vinden zijn.
4. Een gastgezin-project moet opgezet worden om te faciliteren dat internationale studenten en burgers meer met elkaar in contact komen. Dit soort projecten zijn in het buitenland een groot succes.
5. Om (internationale) studenten beter te informeren over hun rechten als bewoners van kamers wil de PvdA dat er huurteams opgezet worden. Dit kan in samenwerking met andere organisaties. Deze huurteams kunnen studenten adviseren over wat ze zelf kunnen doen tegen te hoge huren en slecht onderhoud aan de woningen.
6. Om de kwaliteit van studentenhuisvesting te waarborgen wil de PvdA dat er zo nodig meer handhavingscapaciteit wordt ingezet voor controles op illegale kamerverhuur en brandveiligheid.
7. Er is een grote vraag onder studenten naar meer nachtuitgaansgelegenheden. De PvdA wil dat er samen met studenten, bewoners en ondernemers in de binnenstad gezocht word naar extra plekken die een nachtontheffing kunnen krijgen. Het initiatief van de Muziekgieterij past hierin. De PvdA hoopt hiermee de overlast in buitenwijken van huisfeesten te verminderen.

Drijvende kracht achter het plan ‘Meer stad is meer student’,  is Antoine van Lune: “Met deze actiepunten denken wij dat er een begin gemaakt kan worden om als Maastricht een internationale studentenstad met allure te worden”.

 

Lees hier de integrale tekst van het plan “Meer stad is meer student”.

PvdA Meer stad is meer student

 

Antoine van Lune

Antoine van Lune

Bekijk hier de persoonlijke flyer van Antoine van Lune 2016 – Raadslid Portefeuille: Wonen, Stadsontwikkeling, Studenten, Cultuur en Financiën. 2014 – 2016 Burger niet-raadslid Commissie Stadsontwikkeling Commissie Algemene Zaken en Middelen Periode 2012-2014 Raadslid Lid van de raadscommissie Stadsontwikkeling Lid van de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen Redactielid en vice-voorzitter “Lokaal bestuur”   Intro: Antoine

Meer over Antoine van Lune