10 februari 2016

PvdA Maastricht richt open brief aan college over vernietiging bestemmingsplan Tram Vlaanderen-Maastricht

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag – 10 februari 2016 – einduitspraak gedaan in de beroepszaak tegen het door de gemeenteraad tussentijds aangepaste bestemmingsplan Tram Vlaanderen – Maastricht. Het oordeel is vernietigend: het bestemmingsplan is in deze vorm van de baan.
De fractie van PvdA Maastricht windt zich op over het oordeel van de afdeling bestuursrechtspraak dat het college onzorgvuldig de zaken heeft voorbereid en stelde vandaag onmiddellijk vragen aan het college:

Geacht college,

Vandaag heeft de PvdA-fractie kennis genomen van de uitspraak van de raad van State over het bestemmingsplan voor de Tram Vlaanderen – Maastricht.
De bestuursrechter heeft het bestemmingsplan vernietigd in het beroep van een hotelketen en een aantal particulieren tegen dat bestemmingsplan.

De PvdA-fractie is verbijsterd over het knullige en onprofessionele optreden van het college. Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan heeft de PvdA-fractie gewezen op het feit dat een tramlijn die eindigt aan de maasboulevard een substantiële wijziging is van het traject. Er lag een nieuwe propositie op tafel die op haar eigen merites beoordeeld had moeten worden. In impact op de stad en haar inwoners. De bestuursrechter is dezelfde mening toegedaan waardoor en nu maximale onduidelijkheid is ontstaan. Niet alleen voor onze partners in het project maar ook voor de burgers en belanghebbenden in onze stad.

De PvdA wil dan ook dat het college leiderschap toont en snel duidelijkheid schept opdat de raad zich hierover kan beraden. Gaat het college het bestemmingsplan repareren? Komt het college met een nieuw voorstel waardoor de tram toch naar het station kan gaan? Is dit het einde van de tram? Belangrijke vragen waar de raad snel over moet vergaderen. De PvdA stelt dan ook voor de Tram toe te voegen aan de raadsagenda van 23 februari, indien nodig middels een instrument als een motie of een interpellatie.

met vriendelijke groet,
namens de PvdA-fractie Maastricht,

Frans Bastiaens, fractievoorzitter

Lees hier de uitspraak van de Raad van State:
Uitspraak Raad van State Bestemmingsplan Tram

Lees hier het persbericht:
Persbericht /samenvatting