24 augustus 2017

PvdA pleit voor gezamenlijke vergadering gemeenteraad en universiteitsraad

Als het aan de PvdA-fractie ligt dan gaan de gemeenteraad en universiteitsraad twee keer per jaar gezamenlijk vergaderen. Volgens de fractie past dit voorstel goed in de discussie over het beter betrekken van burgers bij de lokale politiek.
Het voorstel van de PvdA-fractie is een eerste PvdA-voorstel om de betrokkenheid van burgers bij de gemeenteraad te verbeteren. Wij willen met meer voorstellen komen om verschillende groepen burgers beter te betrekken bij de lokale democratie. Op dit moment voelen weinig burgers zich betrokken bij de lokale politiek en daar maken wij ons zorgen over. Het is volgens de PvdA-fractie tijd om actie te ondernemen.

Een gezamenlijke vergadering zorgt volgens ons niet alleen voor een grotere betrokkenheid bij de lokale politiek, maar het vraagt ook om een gezamenlijke agenda. Zo kan er met elkaar gesproken worden over de uitdagingen en kansen die het zijn van universiteitsstad met zich meebrengt.
In 2013 is het actieprogramma ‘student en stad’ vastgesteld waarin verschillende acties uitgewerkt waren om o.a. de faciliteiten, leefbaarheid en communicatie te verbeteren. Tot nu toe heeft het volgens ons aan slagkracht gemist. De gezamenlijk vergadering is bij uitstek een middel om meer commitment te krijgen en meer voortgang te boeken. Dit komt ten goede aan alle bewoners van de stad.

Het voorstel van de fractie zal besproken worden tijdens de bespreking van de evaluatie van het actieprogramma ‘student en stad’.


Bron: DDL 23-08-2017