23 november 2016

PvdA stelt opnieuw vragen over Tihange

Verschillende media berichten de laatste dagen opnieuw over misstanden bij de instabiele kerncentrale in Tihange. Een en ander na opmerkingen van FANC, de Belgischer toezichthouder.
De meest recente berichten spreken over “Crimineel of terrorist heeft toegang tot de veiligheidsplannen van de kerncentrale in Tihange” en over de lakse houding van de Engie Electrabel, de eigenaar van de kerncentrale. Eerder deze week stond er ook een artikel in Dagblad De Limburger “Wat te doen bij een kernramp?”.
De fracties van de PvdA, zowel landelijk als in de regio, hebben al meerdere keren hun zorgen geuit en vragen gesteld. In de Tweede Kamer is de regering bij motie opgeroepen de Belgen te bewegen de kerncentrales in Tihange en Doel te sluiten. De minister beweegt niet en de zorgen worden niet weggenomen door berichten in de media; deze nemen alleen maar toe.

De Tweede Kamerleden Manon Fokke en Jan Vos, beiden van de PvdA, willen dat minister Schultz (VVD) van Infrastructuur en Milieu alsnog een oproep doet aan de Belgen om de kerncentrales in Doel en Tihange te sluiten. Weliswaar heeft de Tweede Kamer eerder dit jaar een gelijkluidende motie van Fokke en Vos aangenomen, maar de minister had daar geen boodschap aan en heeft er geen uitvoering aan gegeven: een dergelijke oproep aan onze buren kwam tot op hedeb niet. Nu is er iets voorgevallen dat de situatie verandert, vinden beide kamerleden. De toezichthouder op het reilen en zeilen bij de kerncentrale in Tihange, de FANC, is namelijk heel boos op de eigenaar van die centrale, Engie Electrabel. Electrabel en de centrale lappen namelijk allerlei veiligheidsvoorschriften aan hun laars. De Belgische toezichthouder FANC vindt dat Elektrabel laksheid ten aanzien van de nucleaire veiligheid koppelt aan een “enorme schaamteloosheid”. Dat bleek uit twee recent gepubliceerde brieven van FANC.
We waren al not amused dat ze de motie niet uitvoerde, en daar is ze al op aangesproken. De huidige situatie maakt uitvoering van de motie alleen maar urgenter“, laat Manon Fokke weten. Nu dit duidelijk is, wordt het dan niet eens tijd dat de minister alsnog een oproep gaat doen aan België om de centrales te sluiten, vragen Fokke en Vos dan ook.

De PvdA fractie in de gemeenteraad Maastricht (en ook in Heerlen) wil weten of en hoe de gemeente is geïnformeerd en hoe het met de veiligheidsplannen staat in de regio.

Lees hier de vragen:

Jan Vos en Fokke (beiden PvdA tweede kamerlid) stelden de volgende vragen aan de minister Schultz (VVD) van Infrastructuur en Milieu over veiligheidsrisico’s van de Belgische kerncentrales:

1. Bent u op de hoogte van de berichtgeving over de Belgische toezichthouder FANC, die klaagt over laksheid bij het energiebedrijf Engie Elektrabel, de eigenaar van de kerncentrales in Doel en Tihange? (zie: Financieel Dagblad, 21 november 2016, “toezichthouder kerncentrales België klaagt over laksheid Engie Electrabel”)
2. Deelt u de bezorgdheid over de veiligheidsrisico’s van de Belgische kerncentrales in Tihange en Doel, ook gezien de ligging bij de Nederlandse grens?
3. Hoe heeft u invulling gegeven aan de aangenomen motie-Fokke/Jan Vos, die de regering oproept om, samen met Duitsland en Luxemburg, België officieel te verzoeken de kerncentrales in Tihange en Doel te sluiten?
4. Klopt het dat u heeft gezegd dat u een dergelijke oproep zou kunnen steunen, als blijkt dat de kerncentrales in Belgie echt onveilig zijn? (zie: https://wisenederland.nl/motie-roep-belgi%C3%AB-op-haar-kerncentrales-te-sluiten).
5. Kunt u deze oproep nu dus gaan steunen, nu zelfs de Belgische toezichthouder FANC vindt dat Engie Elektrabel laksheid ten aanzien van de nucleaire veiligheid koppelt aan een “enorme schaamteloosheid”?
6. Klopt het dat afgesproken is, dat de ANVS en de FANC samen wederzijdse inspecties gaan uitvoeren? Kunt u toelichten wat hier van terecht is gekomen?
7. Indien deze inspecties daadwerkelijk hebben plaatsgevonden, waarom hebben zij deze veiligheidsrisico’s niet eerder waargenomen?

Anita van Ham (raadslid) en Jintro Pauly (burger raadslid) stelden 23 november 2016 vragen aan het College van B&W van Maastricht:

1. Kan het College een toelichting geven m.b.t. de stand van zaken rond om de kerncentrale Tihange. Dat wil zeggen, is er nog overleg geweest en zo ja, wat is hier uitgekomen?
2. Wat vindt het college van de laatste berichten m.b.t. de veiligheid tot het uitstel na onderhoud van een van de reactoren?
3. Een ander belangrijk punt is de openbaarheid van veiligheidsplannen van de kerncentrale. Is Maastricht hierover geïnformeerd? Zo nee waarom niet, en zo ja, bent u bereid de raad hierover te informeren?
4. In de uitgelekte brieven over de veiligheidsrapporten wordt gesproken dat Tihange slordig omgaat met de veiligheidsmaatregelen m.b.t. de brandveiligheid en een eventuele meltdown. Toegezegde maatregelen zijn niet of onvoldoende doorgevoerd blijkt uit de inspectie van 9 augustus jl. Bent u hiermee bekend en welke acties zijn of worden hierop ondernomen?