Door Antoine van Lune op 23 januari 2014

PvdA wil duidelijkheid over anti-homogeweld

Voor PvdA staat voorop dat welke discriminatie op basis van ras, sekse, geloof of seksuele geaardheid niet getolereerd wordt. Toch blijkt uit cijfers uit het politierapport “Anti-homogeweld in Nederland” dat gisteren gepresenteerd werd dat er landelijk wekelijks drie registraties van anti-homogeweld zijn.

In het rapport staan geen cijfers vermeldt over het aantal registraties van anti-homogeweld in Limburg. Hierdoor is er geen zicht op hoe groot de problematiek in Limburg en Maastricht is. Volgens de PvdA-fractie is het geen goede zaak als er een blinde vlek is met betrekking tot homofoob geweld.

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat veel lesbiennes en homoseksuelen geen aangifte doen van anti-homogeweld, omdat ze twijfelen aan de interesse, competentie en/of deskundigheid van de politie. De PvdA-fractie ziet dat er in Amsterdam en Utrecht goede voorbeelden zijn die de aangiftebereidheid van slachtoffers en de kennis van politieagenten vergroten. Hierbij gaat het om “Roze in Blauw”-teams en speciale registratie van homofoob geweld. Van de werkwijze in Amsterdam en Utrecht kan Limburg en Maastricht veel leren volgens de fractie.

Vragen over registratie van homogeweld in Limburg en Maastricht

Antoine van Lune

Antoine van Lune

Bekijk hier de persoonlijke flyer van Antoine van Lune 2016 – Raadslid Portefeuille: Wonen, Stadsontwikkeling, Studenten, Cultuur en Financiën. 2014 – 2016 Burger niet-raadslid Commissie Stadsontwikkeling Commissie Algemene Zaken en Middelen Periode 2012-2014 Raadslid Lid van de raadscommissie Stadsontwikkeling Lid van de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen Redactielid en vice-voorzitter “Lokaal bestuur”   Intro: Antoine

Meer over Antoine van Lune