Door Antoine van Lune op 21 augustus 2015

PvdA wil stadsdialoog over studentenhuisvesting

De PvdA in Maastricht heeft via verschillende bronnen vernomen dat er mogelijke plannen zijn om studenten te huisvesten in het voormalige Bonnefantencollege aan de Tongerseweg. De buurt zou hierover al geïnformeerd zijn door een mogelijke investeerder. In de eerste plaats zou de fractie graag van het college willen vernemen of deze geruchten inderdaad juist zijn.

Daarnaast lijkt dit de PvdA het uitgelezen moment om stadsbreed nader met elkaar van gedachten te wisselen over de studentenhuisvesting in onze stad. Welke keuzes willen we als stad maken als het gaat om studentenhuisvesting? Hoe zorgen we dat de belangen van alle be-trokkenen zo goed mogelijk gewaarborgd worden? Hoe zorgen we dat er balans in woonwijken blijft? En welke keuzes passen daarbij?

De PvdA pleit er dan ook voor om samen met de buurten, de universiteit en de studenten te komen tot een visie op de studentenhuisvesting in onze stad. De tijd van de ad hoc beslissingen is wat de PvdA betreft echt voorbij.
Het lijkt de PvdA prima om daar de mogelijke plannen met betrekking tot het voormalige Bonne-fantencollege aan de Tongerseweg in mee te nemen.

De PvdA zal het college in de raadsvergadering van september middels een motie dan ook opro-epen om tot een stadsdialoog over te gaan.
Tevens zal de PvdA in september zelf ook een debat over dit onderwerp organiseren.

Antoine van Lune

Antoine van Lune

Bekijk hier de persoonlijke flyer van Antoine van Lune 2016 – Raadslid Portefeuille: Wonen, Stadsontwikkeling, Studenten, Cultuur en Financiën. 2014 – 2016 Burger niet-raadslid Commissie Stadsontwikkeling Commissie Algemene Zaken en Middelen Periode 2012-2014 Raadslid Lid van de raadscommissie Stadsontwikkeling Lid van de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen Redactielid en vice-voorzitter “Lokaal bestuur”   Intro: Antoine

Meer over Antoine van Lune