Door Antoine van Lune op 25 november 2016

PvdA wil ‘tiny houses’ in Maastricht

Op dit moment – we schrijven najaar 2016 – zijn er in Venlo en Roermond initiatieven gaande om ‘Tiny houses’ te bouwen. Deze kleine wooneenheden zijn goedkoop, energiezuinig en voorzien in een behoefte onder bijvoorbeeld jongeren. Er zijn op dit moment al vele concepten van tiny houses, zoals bijvoorbeeld de Heijmans one (zie foto).

In Maastricht is in de afgelopen jaren het aantal goedkope sociale huurwoningen flink gedaald. Ondertussen is er een groei van eenpersoonshuishoudens en zullen we de komende tijd statushouders moeten huisvesten, maar in de toekomst zal de woningbehoefte weer dalen. Dat vraagt om innovatieve (tijdelijke) oplossingen, zoals tiny houses. Doordat deze kleine wooneenheden verplaatsbaar zijn kunnen ze ook goed als tijdelijke oplossing fungeren. Het kan voorzien in de woningbehoefte van onder andere jongeren en statushouders. De PvdA-fractie vind daarom dat dit soort oplossingen in Maastricht mogelijk gemaakt moeten worden.

In het kader van de crisis- en herstelwet kan er een aanvraag door gemeenten gedaan worden om deze type wooneenheden te realiseren, omdat er dan afgeweken kan worden van de huidige regelgeving die tiny houses niet toelaat. De PvdA-fractie heeft daarom vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Lees hier de vragen van raadslid Antoine van Lune aan het College van B&W:

1. Is het college het met de PvdA eens dat tiny houses een interessant concept is om betaalbare woningen te realiseren voor eenpersoonshuishoudens en met een profiel dat zeer gewenst is in onze stad? Zo nee, waarom niet?
2. Is het college bekend met de initiatieven in Venlo en Roermond om tiny houses te realiseren?
3. Hoe kijkt het college aan tegen deze initiatieven in Venlo en Roermond?
4. Heeft het college al een aanvraag gedaan in het kader van de crisis- en herstelwet, zodat het mogelijk wordt om kleine woningen te realiseren?
5. Indien het college nog geen aanvraag heeft gedaan, gaat u dit alsnog doen? Zo nee, waarom niet?
6. Zijn er particulieren en/of marktpartijen die zich al gemeld hebben bij het college, omdat zij ‘tiny houses’ willen realiseren?

tiny-house

Antoine van Lune

Antoine van Lune

Bekijk hier de persoonlijke flyer van Antoine van Lune 2016 – Raadslid Portefeuille: Wonen, Stadsontwikkeling, Studenten, Cultuur en Financiën. 2014 – 2016 Burger niet-raadslid Commissie Stadsontwikkeling Commissie Algemene Zaken en Middelen Periode 2012-2014 Raadslid Lid van de raadscommissie Stadsontwikkeling Lid van de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen Redactielid en vice-voorzitter “Lokaal bestuur”   Intro: Antoine

Meer over Antoine van Lune