Door op 24 december 2016

Radeloos en verkleumd

Fractievoorzitter Frans Bastiaens kan niet accepteren dat we in Nederland, waar we op de lijstjes van geluk en rijkdom hoog scoren, geconfronteerd worden met kinderen die ten einde raad vanwege de kou de BBQ moeten aansteken om het warm te krijgen.
Iedereen heeft recht op hulp bij primaire levensbehoeften als gas, elektra en water.

Naar aanleiding van de dramatische berichten over drie kleine kinderen uit Stein, stelde hij het college van Burgemeester en wethouders hierover indringende vragen:

1. Deelt het college de mening van de PvdA dat het afsluiten van primaire voorzieningen zoals gas, licht en water voorkomen moet worden?
2. Worden in Maastricht ook aansluitingen van gas, water en licht afgesloten vanwege schulden? Zo nee, hoe is dat dan geregeld en opgelost?
3. Indien ja: hoeveel gevallen per jaar betreft dit? Hoeveel van deze “afsluitingen” betreffen gezinnen? Welke initiatieven worden ondernomen om afsluiting te voorkomen?
4. Welke partijen zijn betrokken bij het besluit om voorzieningen te beëindigen?
5. Wat is ervoor nodig om het beëindigen van voorzieningen in de toekomst te voorkomen?
6. Is er samenhang mogelijk met de gezamenlijke aanpak in het tegengaan van huurschulden en op welke wijze kan dat dan z’n beslag krijgen??
7. Is het college bereid om bij gebrek aan voldoende informatie een beperkt onderzoek te laten doen waardoor er wel een zo volledig mogelijk beeld ontstaat?


Als je op facebook zit dan kun je hier de vlog van Frans Bastiaens op zijn facebook-pagina bekijken:

Facebook-post Frans Bastiaens