Door Anita van Ham op 22 november 2013

Rapport schept duidelijkheid: geen uitbuiting A2-medewerkers

Voor de Partij van de Arbeid Maastricht heeft de expertcommissie in haar rapport van 22 november 2013 de duidelijkheid gebracht die we zochten: van uitbuiting is geen sprake.

De bevindingen zijn duidelijk: juridisch geen onjuistheden. En daar waar de wet nog beter kan, en naar de mening van de PvdA Maastricht ook moet, is met name de landelijke en Europese overheid aan zet. We gaan er vanuit dat Den Haag en Brussel dit zo snel mogelijk en voortvarend oppakken.

De verbeteringen die de commissie voorstelt, zijn wat de PvdA betreft ook klip en klaar. Volg nu de aanbevelingen uit het rapport en corrigeer op een aantal aspecten van de CAO Bouw. Daarmee moet Avenue2 vanaf nu aan de slag.

Werk dat eerlijk betaald wordt, dat is waar niet alleen dit enorme bouwproject op draait! Wat de PvdA betreft draait daar onze maatschappij op.

Advies Expertcommissie

Statement van de voorzitter Stuurgroep A2 Maastricht, Albert Nuss

Statement Avenue2

Berichtgeving op de website Avenue 2

Anita van Ham

Anita van Ham

Bekijk hier de persoonlijke flyer van Anita van Ham. 2014-2018 Raadslid / Fractievoorzitter Portefeuille: veiligheid, bestuur, stadsbeheer en mobiliteit Periode tot 2014 Raadslid Lid raadscommissie Stadsbeheer, milieu en mobiliteit Voorzitter raadscommissie Economische en Sociale Zaken Lid van het Presidium   Intro: Anita is geboren (in 1966) en getogen in Maastricht en daar is ze “gruuts”

Meer over Anita van Ham