4 februari 2014

Rood vuur in Mestreech

Het zijn rare, boeiende tijden. Kijk om u heen: een prachtige oude stad. Een stad die bloeit door actieve mensen, slimme ondernemers, cultuur, een universiteit en een levendige regio. Luister naar mensen: er zijn zorgen over werk, zorg en veiligheid. De PvdA ziet beide kanten: de bloei, de traditie, de zorgen en de groei. Eén ding is duidelijk: mensen maken de stad.

Daarom: meer inbreng en verantwoordelijkheden.

Daarom: werken aan goede, passende banen, beter onderwijs voor oud en jong, goede zorg en blijvend lage gemeentelasten.

Daarom: een bureaucratie-arme gemeente, minder betutteling, oug veur de lui …. en durf om te investeren.

Daarom: investeren in onze regio met goed openbaar vervoer, samenwerking met buursteden en innovatieve bedrijven.

Daarom: investeren in de stad met wijkgebonden zorg, begeleiding van werkzoekenden, groei van de universiteit, een schonere, verkeersluwe en goed befietsbare stad, weg met de wietpas en samen aan de slag voor buurten en verenigingen.

Rood vuur in Mestreech: een PvdA die staat achter mensen met zorgen, mensen die meebouwen aan buurten en verenigingen en bedrijven die de stad sterker maken. Dat doen we samen met onze Limburgse, Belgische en Duitse buren. Rood vuur op een wonderschoon Vrijthof.

Rood Vuur in Mestreech

Ons standpunt over: Werken
• Goed en passend werk voor iedereen, op elk niveau, dat is onze ambitie.
• Wij steunen werkgevers die investeren in innovatie en de ontwikkeling van eigen medewerkers.
• Wij willen de aanpak van de A2-school uitbreiden en verder brengen.
• Wij geloven in een regionale aanpak van economie en arbeidsmarkt en zetten daarom in op versterking van Limburg Economic Development (LED).
• Wij willen – net als in Venlo – jongeren onder de 27 jaar die in aanmerking komen voor een uitkering, een arbeidscontract geven waarmee ze aan de slag gaan in de praktijk en tegelijkertijd scholing en/of een re-integratietraject volgen.

Ons standpunt over: Leren
• Toegankelijk en goed onderwijs voor iedereen, op elk niveau en in elke levensfase, dat is onze ambitie.
• In het onderwijs moeten verschillende groepen leerlingen zoveel mogelijk door elkaar heen gehuisvest worden om onderling contact en kruisbestuiving te bevorderen – wij willen dus geen aparte gebouwen voor VWO, HAVO en VMBO.
• Wij willen dat meer jongeren voor technisch onderwijs kiezen, want daar zit de werkgelegenheid van de toekomst.
• Wij geloven in de samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemingen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren.

Ons standpunt over: Cultuur
• De PvdA wil investeren in cultuur, want cultuur is de smeerolie van een samenleving.
• Verbinden en vernieuwen zijn onze kernwoorden: verbinden van professionele en amateur-cultuur, verbinden van geschiedenis en toekomst en het vernieuwen om Maastricht en (eu)regio klaar te stomen voor de toekomst.
• Wij koesteren onze geschiedenis en tradities, en gebruiken die basis om vooruit te komen.
• Wij willen de ambitie van Culturele Hoofdstad doorzetten: (eu)regionale samenwerking en cultuur als katalysator voor de toekomstige (economische) ontwikkeling.

Ons standpunt over: Kenniseconomie en Universiteit
• De Universiteit en de Hogeschool Zuyd, het MUMC, de Maastricht Health Campus en de Brainport 2020-agenda zijn de aanjagers van de economische groei van Maastricht. Elke hoogopgeleide baan levert minimaal vijf andere banen op.
• Wij willen dus dat de universiteit groeit en dat de gemeente daar van harte aan meewerkt.
• Wij willen ook dat die groei gepaard gaat met beleid om de leefbaarheid van de stad te bewaken.

Ons standpunt over: Democratie en Zeggenschap
• Mensen maken de stad, dat is een open deur, maar ook een waarheid, waar wij in geloven.
• Wij willen daarom minder regels vanuit het stadhuis en meer bevoegdheden, zeggenschap én verantwoordelijkheden bij de burgers en ondernemers in de stad.
• Wij gaan daarbij voor maatwerk, want elke buurt, elke wijk is anders – die verschillen nemen wij serieus. Niet omdat het kan, maar omdat het niet anders kan.

Ons standpunt over: Zorg en Welzijn
• De PvdA is blij met de overheveling van verantwoordelijkheid voor zorg & welzijn van het rijk naar de gemeenten: zo kunnen we veel meer maatwerk leveren.
• Om de zorg beter te maken én de bezuinigingen te realiseren willen wij innovatieve oplossingen: minder regels, minder management, meer ruimte in de uitvoering voor maatwerk.
• En wij willen alle vernieuwingen en veranderingen sámen bedenken uitvoeren: samen met de mensen waar het om gaat, samen met de professionals, en samen met de andere gemeenten in Zuid-Limburg.
• Uiteraard bezuinigen wij niet op het armoedebeleid.

Ons standpunt over: Binnenstad en Mobiliteit
• De binnenstad is er om ín te leven en niet alleen om ván te leven. Wij willen daarom bijvoorbeeld terug naar maximaal 50 dagen per jaar evenementen op het Vrijthof.
• Om de stad schoon te krijgen en te houden willen wij scooters op de fietspaden langs de Maas, door de parken en over de Servaas- en Wilhelminabrug zoveel mogelijk weren.
• Parkeren willen wij zoveel mogelijk aan de randen van de stad, met daarbij een helder en duidelijk OV-systeem. Wat de PvdA betreft, gaat de Vrijthofgarage op termijn dicht voor bezoekers.
• Wij zetten in op een robuust OV-systeem: liever elk kwartier een nette stoptrein naar Luik, dan eens in het uur een intercity. Hetzelfde geldt voor busverbindingen: liever regelmatig een bus op max. 500 meter van elke woning, dan een heleboel bushaltes die beperkt worden bediend.
Regionale samenwerking.
• Het woord regio is al vaker gevallen: arbeidsmarkt, onderwijs, economie, zorg, openbaar vervoer, gebiedsmarketing, toerisme en nog vele andere onderwerpen spelen op regionale schaal, en zullen dus ook op regionale (minimaal Zuid-Limburgse, liefst Euregionale) schaal moeten worden georganiseerd.
• En de PvdA wil dat Engels, Frans en Duits voortaan weer vanaf de basisschool geleerd gaan worden.

Ons standpunt over: Veiligheid
• Maak de stad veiliger: afschaffen wietpas, coffeeshops naar de randen van de stad, en het reguleren van de wietteelt.
• En de PvdA wil dat er goed zichtbare wijkagenten in elke buurt zijn.
• Het aantal Veilige Buurten teams (samenwerking tussen buurt, Maatschappelijke. organisaties, gemeente en politie) moet worden uitgebreid. Samen kunnen we de veiligheid in de wijk verbeteren.
• Wij willen dat het veiligheidshuis wordt behouden. Wij zien het belang en kracht in van het samenwerken om complexe problemen op te lossen.

Ons standpunt over: Wonen
• Wij willen dat sociale huurwoningen energiezuinig worden gerenoveerd, zodat de woonlasten van huurders omlaag gaan.
• Zorg dat huurders niet in financiële problemen komen: gemeente moet een convenant sluiten met de woningcorporaties om huisuitzettingen te voorkomen.
• Iedereen kans op een betaalbare huurwoning: De inschrijftijd bij het woningburo moet minder belangrijk worden, zodat ook starters op de huurmarkt een kans hebben.
• Er moet een keurmerk komen voor kwalitatief goede studentenkamers met eerlijke huurprijzen.
• Wij willen dat er opgetreden wordt tegen illegale studentenwoningen en woningsplitsingen.
• Om de balans in wijken te behouden moet er een studentencampus komen voor studenten die voor korte tijd in Maastricht blijven.