4 april 2016

Samenleven in een universiteitsstad, hoe doe je dat?

De PvdA-fractie organiseert op 12 april om 20:00 uur een debat in het kader van “student en stad” tussen buurtbewoners, studenten en verhuurders over studentenhuisvesting met de titel “Samenleven in een universiteitsstad, hoe doe je dat?”
Wij nodigen iedereen uit om mee te praten!

Sinds juni 2015 zijn de regels voor studentenhuisvesting (kamerverhuur/woningsplitsing) versoepeld. Dit heeft tot commotie geleid in o.a. Limmel en Brusselsepoort. Volgens deze bewoners van deze wijken is er geen balans meer tussen studenten en andere bewoners. In april worden de nieuwe regels over woningsplitsing en kamerverhuur geëvalueerd. Wat ons betreft is dit het moment om met elkaar in discussie te gaan over het toekomstige beleid!

De PvdA-fractie wil vooruitlopend op de evaluatie met alle belanghebbenden in gesprek gaan. Het doel van de avond is om gezamenlijk een antwoord te vinden op de vraag: hoe creëren we een balans tussen student en stad in de hele stad, zodat studenten en buurtbewoners naast elkaar kunnen leven?