25 augustus 2017

Save the Date: 4 oktober PvdA-cultuurdebat in Bordenhal

Op woensdag 4 oktober organiseert de PvdA-fractie een debat over de toekomst van cultuur in Maastricht als voorbereiding op de begrotingsbehandeling voor 2018. Het gemeentebestuur heeft te weinig aandacht voor cultuurbeleid en dat moet veranderen.

Wij willen daarom in gesprek met burgers en professionals over wat voor cultuurstad Maastricht moet zijn. Daarbij zullen verschillende thema’s aan bod komen, zoals jeugd en cultuur, het verenigingsleven, en professionele kunst en cultuur.

Wij dagen u uit om tijdens het debat over de bovenstaande en andere thema’s met ons mee te denken over de toekomst van Maastricht als cultuurstad. Noteer daarom het volgende alvast in uw agenda:

Titel: Kul? Of toch kultuur?
Datum: woensdag 4 oktober
Tijd: 19:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur)
Locatie: Bordenhal (Plein 1992)

Het wordt een inspirerende avond met concrete ideeën voor de korte en lange termijn. Er zal niet alleen over cultuur gesproken worden, maar ook van cultuur genoten worden.

Wij hopen u 4 oktober te zien!

Namens de PvdA-fractie,
Antoine van Lune
Anita van Ham