Door Aleida Berghorst op 14 november 2013

Schone Maas, een goed begin!

Als je op een mooie zomerdag vanaf de Sint Servaasbrug uitkijkt over de meanderende Maas, dan sta je er waarschijnlijk niet bij stil. Maar wie na hoogwater een wandeling maakt langs de oevers of door de uiterwaarden van onze mooie rivier wordt er onmiddellijk mee geconfronteerd: zwerfafval! Vaak plastic. Onlangs konden we het allemaal in Dagblad de Limburger lezen: het CNME is door het stadsbestuur ingeschakeld om namens Maastricht deel te nemen aan project Schone Maas. PvdA Maastricht is daar erg blij mee, maar de vraag is wel: doen we nu genoeg?

Ter hoogte van Maastricht stromen bij laag water per uur gemiddeld 15.000 stukjes plastic door de Maas naar de Noordzee. Dit gemiddelde loopt bij hoog water zelfs op naar een piek van 30.000 stukjes plastic per uur. Dit plastic drijft richting de Noordzee, waar het uiteindelijk bijdraagt aan een van de vijf plastic eilanden in onze oceanen. Door verwering, zonlicht en golfslag valt dit plastic uit elkaar in kleine stukjes en daarbij komen giftige stoffen vrij, die via vissen en vogels uiteindelijk in onze voedselketen terecht komen.1

P1030060

Laten we er geen doekjes om winden, het probleem van plastic zwerfafval in de Maas moet zo snel mogelijk worden aangepakt. En als het aan PvdA Maastricht ligt, dan neemt de gemeente Maastricht daarin een leidende rol. De Maas vormt immers niet alleen een geografisch middelpunt van onze stad, ze is ook een van onze visitekaartjes.

Het provinciaal project Schone Maas biedt de gemeente een initiatief, dat niet alleen zorgt voor een schonere Maas en schonere oevers, maar bovendien ook ten goede komt aan de talloze verenigingen die onze gemeente rijk is. Deze verenigingen kunnen een stuk oever adopteren en tegen een vergoeding schoonmaken, net als bij het ophalen van oud papier.

De PvdA Maastricht vindt dit een prima initiatief. Wij zijn dan ook verheugd dat, mede door onze oproep tijdens de behandeling van het raadsvoorstel Vaststelling afvalstoffenverordening Maastricht 2013 op 9 september 2013 in de commissie Stedelijk beheer, Mobiliteit en Milieu, nu toch op korte termijn bij dit project wordt aangesloten.

Bovendien zijn wij erg blij dat het Centrum voor Natuur- en Milieu Educatie (CNME), die het project Schone Maas namens de gemeente gaat oppakken, daarbij niet alleen gaat kijken naar de inzet van verenigingen en vrijwilligers, maar ook naar de inzet van reïntegratie-kandidaten.

Onze vraag is echter wel, doen we nu voldoende?

Het opruimen van de Maasoevers is erg belangrijk, maar zolang er geen structurele oplossing komt, is het dweilen met de kraan open. Het handhaven op zwerfafval is een taak van de gemeente. Wie zwerfafval dumpt, kan een boete krijgen, maar de gemeente staat machteloos als het om langsdrijvend afval gaat. Het stroomgebied van de Maas valt immers onder de jurisdictie van meerdere landen.

P1030059

Een gemeenschappelijke aanpak voor het voorkomen en opruimen van drijfafval, bijvoorbeeld in de vorm van Europese regelgeving of Euregionale samenwerking, is daarom absoluut noodzakelijk.

Manon Fokke heeft het probleem van Plastic Soup Nationaal en Europees op de kaart gezet, maar het is aan ons om op lokaal en Euregionaal niveau onze verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan.

Namens PvdA Maastricht zal ik me ervoor blijven inzetten dat Maastricht een leidende rol neemt, in het zoeken naar een oplossing voor het probleem van Plastic Soup in de Maas op Limburgs en Euregionaal niveau.

Participatie aan project Schone Maas is een goed begin en wat PvdA Maastricht betreft zeker geen eenmalige excersitie, maar wij roepen het College op niet stil te blijven zitten in het dossier Plastic Soup. Immers, iedere dag van stilstand betekent dat 360.000 extra stukjes plastic door Maastricht naar de Noordzee stromen!

Noot 1:
Wat is plastic soup

Foto’s:
De Maasoever ter hoogte van het Gouvernement en het Bonnefantenmuseum in Maastricht, Liesbeth van Binnebeke

Aleida Berghorst

Aleida Berghorst

Lid van Provinciale Staten sinds 26 maart 2015 Periode maart 2014- maart 2015 Burger niet-raadslid Commissie stadsbeheer Milieu en Mobiliteit Periode tot 2014 Burger niet-raadslid Commissie Stadsbeheer Milieu en Mobiliteit Voorzitter samenwerkende campagnecoördinatoren Zuid-Limburg Aleida (*1983) heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij is civielrechtelijk afgestudeerd in januari 2010. Nu is

Meer over Aleida Berghorst