Door Antoine van Lune op 14 september 2016

Sloop voormalig ROZ-gebouw uitgesteld!

In een extra ingelaste raadsvergadering op 13 september jl. heeft de PvdA-fractie met unanieme steun van de gemeenteraad de sloop van het voormalig ROZ-gebouw vier maanden weten uit te stellen.
Dit is goed nieuws voor de muzikanten die nu gebruik maken van de studio’s voor opnamen en repetitie. Dit is ook goed nieuws voor de popcultuur in de stad. En dit is goed nieuws voor Mariaberg.

Door het uitstellen van de sloop is het nu mogelijk voor de muzikanten om samen met Stichting Ateliers Maastricht om te onderzoeken hoe de studio’s een nieuwe toekomst kunnen krijgen als een Muzieklab dat een voedingsbodem is voor popcultuur en muziek in zijn algemeenheid. Dit kan een waardevolle toevoeging en versterking zijn van de Muziekgieterij wat in de toekomst zal doorgroeien tot een heuse poptempel. Voor de buurt is een nieuwe toekomst voor het voormalig ROZ-gebouw van belang, omdat het voorkomt dat de plek verwordt tot een nieuwe hangplek voor bijvoorbeeld drugsgebruikers zoals dit in het verleden was. Het zorgt daarnaast voor activiteit in de buurt zonder dat dit tot geluidsoverlast leidt.
De PvdA-fractie vindt het belangrijk dat de gemeente mogelijkheden biedt aan burgers die zelf de handen uit de mouwen willen steken. En dat gebeurt door het besluit van de gemeenteraad om de sloop van het gebouw uit te stellen.

Antoine van Lune

Antoine van Lune

Bekijk hier de persoonlijke flyer van Antoine van Lune 2016 – Raadslid Portefeuille: Wonen, Stadsontwikkeling, Studenten, Cultuur en Financiën. 2014 – 2016 Burger niet-raadslid Commissie Stadsontwikkeling Commissie Algemene Zaken en Middelen Periode 2012-2014 Raadslid Lid van de raadscommissie Stadsontwikkeling Lid van de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen Redactielid en vice-voorzitter “Lokaal bestuur”   Intro: Antoine

Meer over Antoine van Lune