Door Didier Jacobs op 9 november 2017

Sporttarieven: PvdA wil betaalbare sport voor iedereen.

Burgerraadslid Didier Jacobs voert vandaag in de raad het woord over de sporttarieven in Maastricht.
Lees hier zijn bijdrage:

1e termijn
In de eerste plaats wil ik stellen dat het proces naar deze niet raadsronde niet de schoonheidsprijs verdient. Voor de PvdA Maastricht gold en geldt dat het nodig is alle informatie op tafel te hebben om te komen tot een weloverwogen besluit.
Dan de voorliggende nota zelf.
Als PvdA Maastricht zijn wij een groot voorstander van harmonisatie van de sporttarieven. Het is immers wel zo eerlijk als iedereen hetzelfde betaalt voor dezelfde faciliteiten. Maar voor ons staat ook voorop dat sport voor iedereen in onze stad toegankelijk en betaalbaar moet zijn. Wij zijn dan ook geen voorstander van invoering van het taakstellingstatief.
Want alhoewel de nadruk in veel discussies vooral ligt op de harmonisatie volgt daarna echter een stevige verhoging onder die noemer. Wij vinden het een slechte zaak dat aan deze harmonisatie ook een verhoging wordt opgehangen. Ook deze coalitie moet toch het belang inzien van een goede gezondheid van onze burgers, zeker in Maastricht waar we al lager dan gemiddeld in Nederland scoren als het gaat om sport- en bewegingsdeelname. Bovendien hebben veel van onze sportverenigingen het al moeilijk, zo hebben we al meerdere keren kunnen vernemen. Het verhogen van de prijs voor sport is wat de PvdA Maastricht betreft dan ook zeer onverstandig.
Wij zullen met een voorstel komen voor een sociaal tarief voor daluren, overdag gedurende doordeweekse dagen waarop er toch nauwelijks gebruik gemaakt wordt van onze sportaccommodaties. We weten immers dat als de nieuwe tarieven onveranderd doorgevoerd worden, basisscholen bijvoorbeeld hun jaarlijkse sportdag niet meer kunnen organiseren. Wat ons betreft is dat onacceptabel. We hopen dan ook dat ons voorstel op steun van onze collega’s kan rekenen.

Amendementen
We hebben allemaal kunnen horen dat de binnensport het moeilijk heeft in Maastricht. Ook de coalitie erkent dat binnensporters in verhouding te veel betalen ten opzichte van de buitensporters. Als we het daar dan allemaal over eens zijn is het logisch om nú direct verlichting te bieden aan de binnensport met een verlaging van de tarieven.
Wij zullen het amendement van het CDA dan ook mee indienen zodat de binnensporttarieven met ingang van het seizoen 2018-2019 10% lager zullen zijn. Dat lijkt ons voor de binnensportverenigingen beter dan 7 jaar lang niet te indexeren en daarmee de scheve verhouding ten opzichte van de buitensport niet stevig genoeg aan te pakken.

Didier Jacobs

Didier Jacobs

Bekijk hier de persoonlijke flyer van Didier Jacobs 2014 – Burgerraadslid Portefeuille: Sport, economie, drugsbeleid

Meer over Didier Jacobs