Door op 21 mei 2013

Spreektekst fractievoorzitter in drugsdebat tijdens raadsvergadering

Een voorstel van de burgemeester om de drugsproblematiek om te buigen in een positief verhaal voor Maastricht is raadsbreed gesteund.

U kunt hier de bijdrage – in eerste termijn – van Frans Bastiaens lezen.

Voorzitter,

De PvdA is lokaal en nationaal voorstander van het legaliseren van de softdrugs keten om de bekende redenen. Wij zijn voor het toelaten van buitenlanders in de coffeeshops. Dat is en blijft onze lijn.

En toch hebben we de afgelopen 2 weken hard mee gewerkt aan een gedeelde oplossing. Een voorstel dat zou moeten kunnen rekenen op steun van de overgrote meerderheid van de Raad. En ja voor de PvdA had er best wat meer in mogen zitten maar dat geldt voor alle fracties.

Wij zijn heel blij met de pilot om de achterdeur te legaliseren. Laten we dat vooral regionaal oppakken. Ook andere gemeenten hebben hiertoe al initiatieven ondernomen. Het zou het draagvlak voor politie-inzet van andere steden zomaar kunnen vergroten.

Ook zijn we heel blij dat de burgemeester er alles aan gaat doen om de coffeeshops zo snel mogelijk te spreiden naar de randen van de stad.
We snappen heel goed dat er nog uitspraken te verwachten zijn van de Raad van State en rechtbank. Wij zullen hen gezamenlijk op moeten roepen om tempo te maken. Tempo omdat deze stad dat nodig heeft. Dus geen uitstel meer vanwege verhuizingen of vakanties van rechters. Het is tijd om door te pakken.

Vandaag spreken we ook af dat buitenlanders dan weer toegang kunnen krijgen tot de coffeeshops, op deze gespreide locaties.
Dat betekent dat het niet handhaven op het I-criterium leitmotiv is tenzij dit echt niet anders kan. En ja, van de Coffeeshops verwachten wij dat zij hieraan meewerken. Dat ook zij het algemeen belang van de stad voorop stellen en dat is niet gemakkelijk. Daarmee zijn de lange termijn en de korte termijndoelen met elkaar verbonden.

Heel goed dat de burgemeester zijn verantwoordelijkheid heeft genomen om bruggen te slaan om nu met een breed gedeeld voorstel naar de Raad te komen. Heel goed dat hij daarmee vertrouwen in deze Raad uitspreekt.

En met dit voorstel geven wij onze burgemeester vertrouwen.
Vertrouwen om vanaf vandaag ons gedeelde beleid uit te voeren, om het met geloof en overtuigingskracht eenduidig neer te zetten. Het is aan de burgemeester en aan ons Raad om dit vertrouwen waar te maken. Het is ook aan de burgemeester en aan ons als Raad om dit beleid eenduidig uit te dragen.

Maar voorzitter, de winnaars vandaag zijn de Maastrichtenaren.
Met dit compromis kunnen we de politie echt inzetten op de overlast in de wijken. We gaan de drugsrunners in onze stad aanpakken.
Het moet afgelopen zijn, de burgers pikken het niet meer.
Daarom mogen we deze patstelling niet langer laten bestaan.
Dat en niet anders is reden dat onze fractie, dat deze Raad de handen in een heeft geslagen en over de eigen schaduw is heen gestapt. Daarom ligt vandaag deze oplossing voor en kunnen wij als PvdA instemmen met het voorstel van de burgemeester.