17 september 2013

Struikelsteentje voor SDAP gemeenteraadslid en verzetsstrijder Jo Lokerman

Op 21 oktober 2013 zal een struikelsteentje worden gelegd voor verzetsstrijder en oud-gemeenteraadslid voor de SDAP in de Maastrichtse gemeenteraad, de heer Jo Lokerman.

Lokerman werd geboren op 5 februari 1901 en was machinist bij de NS. Ruim zeventig jaar geleden werd Jo Lokerman aan het Sint Servaesklooster 37 – na verraad – door de Duitsers gearresteerd en werd hij gedeporteerd en tenslotte op 11 februari 1945 vermoord in concentratiekamp Neuengamme.

Jo Lokerman
foto: Jo Lokerman

Ter herinnering aan de gruwelijkheden begaan in WO II én ter herdenking van alle Maastrichtenaren die door de bezetter zijn vermoord, zal “Struikelsteentjes Maastricht” een steentje in het trottoir plaatsen voor het huis van waaruit zij zijn gedeporteerd.

De tekst op het steentje – het zogenoemde struikelsteentje – voor Jo Lokerman zal luiden:

hier werd gearresteerd
Jo Lokerman
GEB. 1901
vermoord 11.2.1945
Neuengamme

Het struikelsteentje wordt geplaatst door de kunstenaar Demnig in het kader van zijn Europees project Stolpersteine. Zie de website: Stolpersteine

De volgende route wordt gevolgd door Demnig op 21 en 22 oktober:
Routing plaatsing Struikelsteentjes Maastricht 21 en 22 oktober 2013

De gemeente Maastricht heeft toestemming verleend voor het plaatsen van deze steentjes en de initiatiefnemers willen ook mogelijke nabestaanden en partijgenoten van de PvdA er bij betrekken. Met deze individuele herdenking willen zij ook de jeugd bereiken.

Donaties voor het project Struikelsteentjes Maastricht zijn welkom op de rekening van de Stichting Joods Cultureel Erfgoed inzake: Struikelsteentjes Maastricht, rekeningnummer: 30.93.86.61.6.
Een struikelsteentje kost € 120,-.

Graag geven de initiatiefnemers van Struikelsteentjes Maastricht u nadere informatie en op uw verzoek betrekken zij u bij de onthulling van de steentjes.

Contactadres: Struikelsteentjes Maastricht:
– Dmitri Boutylkov, tel. 06 12808236
– Fred Grünfeld, f.grunfeld@maastrichtuniversity.nl, tel. 043-3883204/3883233
– Marij van den Bosch, marijbosch@hotmail.com, tel. 043-3250525