Door Antoine van Lune op 11 maart 2015

Student en stad: geen tijd om stil te zitten!

Dinsdag 3 maart jl. is de portal MyMaastricht.nl gelanceerd. Studenten kunnen via de portal informatie vinden over alles van cultuur tot wonen in Maastricht. De portal is niet het enige wat er op het gebied van studentenbeleid gebeurt. Dit jaar worden studentenhuizen extra gecontroleerd op brandveiligheid. Er komt een huurteam om studenten te helpen bij problemen met hun huisbaas. Én de internationale studentenclub krijgt een plaats in de Timmerfabriek. Kortom: in 2015 wordt het nieuwe studentenbeleid waar ik voor heb gepleit werkelijkheid.

De studentenportal, extra controles van studentenhuizen en het huurteam waren al in 2013 onderdeel van mijn actieplan ‘Student en stad’ (link). In 2013 pleitte ik er daarnaast voor om de internationale studentenclub een plaats te geven in de stad. Deze ideeën waren ontstaan na veel gesprekken met studenten en andere inwoners. Nu zijn het de eerste onderdelen van het beleid dat in 2015 gerealiseerd wordt. Het is nog maar het begin van de ontwikkeling van Maastricht als internationale studentenstad. Tijd om stil te zitten is er niet. Er moet nu al nagedacht worden over welke volgende acties prioriteit behoren te hebben.
Het gevaar bestaat dat gemeente, universiteit en andere organisaties gezamenlijk prioriteiten stellen zonder in gesprek te blijven met de inwoners van Maastricht. Het is niet voldoende om als universiteit een discussie te voeren in de universiteitsraad en het is ook niet voldoende als de gemeente een ‘stadsronde’ organiseert om in gesprek te gaan met de universiteit en andere belanghebbenden.

De beste ideeën voor de verdere ontwikkeling van Maastricht internationale studentenstad komen van studenten en andere inwoners gezamenlijk. Alleen wanneer verschillende groepen (studenten, sjengen, expats etc.) gezamenlijk de schouders er onder zetten kunnen we van Maastricht als internationale studentenstad een succes maken.
Er kan niet gewacht worden met het bij elkaar brengen van de verschillende groepen in de stad, dus ik pak de handschoen op om inwoners mee te laten discussiëren over student en stad. Op 13 april zal ik samen met studenten een bijeenkomst organiseren over welke volgende stappen nodig zijn om Maastricht internationale studentenstad een succes te maken. Doen jullie mee?!

Maastricht and students: What’s the next step?

De PvdA Maastricht en het Student & Society Initiative organiseren op 13 april samen een bijeenkomst over student en stad in de Muziekgieterij. Het doel van de avond is om studenten, expats en Maastrichtenaren met elkaar in gesprek te brengen over hoe we Maastricht een succesvolle studentenstad maken.
Tijdens de avond zullen de aanwezigen met elkaar in gesprek gaan aan kleine tafels in drie gespreksrondes. De gespreksrondes worden onderbroken door bijdragen van gastsprekers en een optreden van muzikanten. De eerste twee drankjes zijn gratis en er wordt gezorgd voor hapjes. De voertaal tijdens de avond is Engels.

Als je mee wil doen aan de avond meld je dan aan via de volgende website: www.studentbuddies.nl

Wat: Maastricht and students: What’s the next step?
Wanneer: 13 april om 19:00 uur tot 22:00 uur.
Waar: Muziekgieterij

Antoine van Lune

Antoine van Lune

Bekijk hier de persoonlijke flyer van Antoine van Lune 2016 – Raadslid Portefeuille: Wonen, Stadsontwikkeling, Studenten, Cultuur en Financiën. 2014 – 2016 Burger niet-raadslid Commissie Stadsontwikkeling Commissie Algemene Zaken en Middelen Periode 2012-2014 Raadslid Lid van de raadscommissie Stadsontwikkeling Lid van de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen Redactielid en vice-voorzitter “Lokaal bestuur”   Intro: Antoine

Meer over Antoine van Lune