Door Antoine van Lune op 1 oktober 2013

Tijd voor duidelijkheid handhaving kamerverhuur en woningsplitsing

De PvdA-fractie heeft samen met D66 vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over handhaving van de regels over kamerverhuur en woningsplitsing.
De twee fracties willen bovendien dat onderzocht wordt of een huisvestingsverordening nodig is.
De fracties krijgen signalen uit buurten, zoals Limmel (foto) en Brusselsepoort, dat te weinig wordt opgetreden tegen woningsplitsing en kamerverhuur die in strijd zijn met de regels. Dat baart de fracties zorgen.

Studenten leveren een belangrijke bijdrage aan de economie van Maastricht en zijn een verrijking van het culturele leven in Maastricht. Als er onvoldoende opgetreden wordt tegen illegale woningsplitsing en kamerverhuur dan dreigt het draagvlak voor studentenhuisvesting in wijken te verdwijnen. De PvdA Maastricht vindt dat voorkomen dat het zover komt.

Verschillende studentensteden hebben een huisvestingsverordening waar de regels over huisvesting in zijn vastgelegd. De fracties van PvdA en D66 willen dat er onderzocht wordt of een huisvestingsverordening een oplossing biedt. De fracties vinden overigens dat een spreidingsbeleid geen onderdeel van de huisvestingsverordening behoort te zijn. Een spreidingsbeleid voor een specifieke groep bewoners levert immers geen bijdrage aan leefbare wijken in de hele stad.

artikel 39 vragen handhaving woningsplitsing en kamerverhuur

Antoine van Lune

Antoine van Lune

Bekijk hier de persoonlijke flyer van Antoine van Lune 2016 – Raadslid Portefeuille: Wonen, Stadsontwikkeling, Studenten, Cultuur en Financiën. 2014 – 2016 Burger niet-raadslid Commissie Stadsontwikkeling Commissie Algemene Zaken en Middelen Periode 2012-2014 Raadslid Lid van de raadscommissie Stadsontwikkeling Lid van de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen Redactielid en vice-voorzitter “Lokaal bestuur”   Intro: Antoine

Meer over Antoine van Lune