Door Antoine van Lune op 6 januari 2014

Toegankelijkheid stembureaus voor mindervaliden

Het is belangrijk dat alle burgers zelf hun stem kunnen uitbrengen tijdens de verkiezingen. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar barrières als bijv. traptreetjes of het ontbreken van een loep kunnen het kiezers knap lastig maken.

De PvdA-fractie wil daarom dat de gemeente Maastricht waarborgt dat de stembureaus toegankelijk zijn voor mindervaliden, zodat zij met of zonder ondersteuning gebruik kunnen maken van hun stemrecht.

Uit onderzoek van TNS Nipo blijkt dat de toegankelijkheid van stembureaus bij veel gemeenten nog te wensen over laat. Aangezien de komende maanden twee verkiezingen gepland zijn – we gaan stemmen voor de gemeenteraad en het Europees parlement – heeft de PvdA-fractie vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Als het aan de PvdA ligt dan heeft elke mindervalide een stembureau in de buurt dat toegankelijk is voor hem of haar. “Wat ons betreft moet de drempel om te kunnen stemmen zo klein mogelijk zijn voor iedereen”, merkt Antoine van Lune op naar aanleiding van de vragen.

Art.39 vragen: toegankelijkheid stembureaus

Antoine van Lune

Antoine van Lune

Bekijk hier de persoonlijke flyer van Antoine van Lune 2016 – Raadslid Portefeuille: Wonen, Stadsontwikkeling, Studenten, Cultuur en Financiën. 2014 – 2016 Burger niet-raadslid Commissie Stadsontwikkeling Commissie Algemene Zaken en Middelen Periode 2012-2014 Raadslid Lid van de raadscommissie Stadsontwikkeling Lid van de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen Redactielid en vice-voorzitter “Lokaal bestuur”   Intro: Antoine

Meer over Antoine van Lune