Door Manon Fokke op 31 mei 2016

Motie over sluiten Tihange aangenomen

Ons Tweede Kamerlid Manon Fokke heeft samen met haar collega Jan Vos in een plenair overleg over nucleaire veiligheid in Den Haag een motie ingediend, die tot doel heeft de regering in overleg te laten treden met België en aan te dringen op sluiting van de kerncentrales in Doel en Tihange.
Die laatste centrale ligt op ongeveer 60 km van Maastricht en wordt, net als die van Doel overigens, regelmatig stilgelegd uit veiligheidsoverwegingen. Gebleken is immers dat een van de reactorvaten verschillende scheurtjes vertoont.
Op dinsdag 7 juni 2016 is de motie aangenomen door de Tweede Kamer.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Belgische, nabij Nederland gelegen, kernreactoren in Tihange en Doel regelmatig stilgelegd worden vanwege veiligheidsproblemen,
constaterende dat in België een stroomtekort dreigt en mede daarom in België besloten is om de op leeftijd zijnde kernreactoren in Tihange en Doel toch nog tien jaar door te laten produceren, overwegende dat vanwege de veiligheid en de afvalproblematiek het wenselijk is dat deze kernreactoren toch gesloten worden, ook omdat bij een kernramp de gevolgen daarvan niet alleen in België terecht komen maar ook in Nederland, Duitsland en Luxemburg,
overwegende dat Duitsland en Luxemburg de Belgische regering daarom verzocht hebben in ieder geval de kernreactoren in Tihange te sluiten,
verzoekt de Nederlandse regeringen zich aan te sluiten bij Duitsland en Luxemburg, en de Belgische regering te verzoeken Tihange en Doel te sluiten,
verzoekt de regering om met de Belgische regering in overleg te treden om de interconnectiecapaciteit tussen Nederland en België versneld uit te breiden, zodat op deze manier met behulp van schone energie een stroomtekort in België niet meer zal voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Manon Fokke
Jan Vos

Manon Fokke

Manon Fokke

Lijsttrekker PvdA Maastricht bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018 Bekijk hier de persoonlijke flyer van Manon Fokke.   2012 – 2017 Lid van de Tweede Kamer 2006 – 2012 Raadslid – fractievoorzitter   Intro “Politici zijn gewone mensen, met alles wat daarbij hoort.” Ik heb altijd belang gehecht aan zaken als inspraak, zeggenschap en je mening kenbaar

Meer over Manon Fokke