18 april 2013

Uitreiking Willem Vliegenpenning 2013

WILLEM VLIEGENPENNING 2013 VOOR BUURTPLATFORMS

Tijdens de 1 mei-viering zal de Partij van de Arbeid afdeling Maastricht haar jaarlijkse Willem Vliegen-penning uitreiken aan de gezamenlijke buurtplatforms van Maastricht.

De PvdA heeft dit jaar gekozen om de buurtplatforms met de Willem Vliegenpenning te eren, omdat de vrijwilligers van de buurtplatforms niet alleen enorm veel werk en inzet leveren, maar zeer zeker ook omdat een extra erkenning en stimulans hiervan juist nu meer dan ooit op zijn plaats is. De PvdA was, is en blijft van mening dat de samenleving draait op de energie, het enthousiasme en de inzet van de drijvende krachten als buurtvertegenwoordigers.

De naar een van de grootste sociaal-democraten uit de eerste helft van de twintigste eeuw genoemde onderscheiding is ingesteld door de Maastrichtse afdeling van de PvdA. Willem Vliegen was zeer actief in de arbeiders-beweging in deze stad. De penning wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon, vereniging of een groep mensen die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de emancipatie van de medemens, waarbij solidariteit een leidend beginsel is.

Buurtplatform Heer zal de penning namens alle buurtplatforms in ontvangst nemen.

De penning zal worden uitgereikt door Manon Fokke, lid van de Tweede kamer en voormalig fractievoorzitter van de PvdA in Maastricht.

Dag van de Arbeid – 1 mei-viering 2013 – PvdA Maastricht
Zaal Koninklijke Harmonie te Heer
Vanaf 20.00 uur

 

Willem Vliegenpenning

Foto (Monique Quint): Willem Vliegenpenning