13 mei 2015

Verhuur sloopwoningen lonend voor Avenue2

De Tweede Kamerleden Manon Fokke en John Kerstens (beide PvdA) hebben schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Verhuur sloopwoningen lonend voor Avenue2′

1. Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘Verhuur sloopwoningen lonend voor Avenue2’?

2. Hoe beoordeelt u de handelwijze van de hoofdaannemer in kwestie om een deel van de door onderbetaalde werknemers te betalen buitensporig hoge huur voor sloopwoningen ‘in eigen zak te steken’?

3. Op welke wijze maakt de onlangs in de Tweede Kamer aangenomen Wet Aanpak Schijnconstructies een eind aan dergelijke praktijken?

4. Sterkt het voorbeeld rondom de A2 u in de overtuiging dat het tenminste giraal moeten uitbetalen van het wettelijk minimumloon zoals voorzien in de Wet Aanpak Schijnconstructies een rem zet op te hoge inhoudingen op dat loon voor bijvoorbeeld huisvestingskosten? Zo nee, waarom niet?