Door op 17 februari 2014

Verslag van het congres 15/16 februari

Het weekend van 15 en 16 februari werd door de PvdA gecongresseerd te Breda.
Jacques Costongs woonde namens de afdeling Maastricht het congres bij en doet hier verslag.

Het congres heeft de statuten, reglementen geactualiseerd. Slechts een relevant amendement is aangenomen. Strekking: bij lijsttrekkersverkiezingen moeten steeds x% leden (afhankelijk van omvang afdeling en soort lijsttrekker) hun handtekening zetten t.b.v. de kandidaat, het aprtijbestuur wilde dat dit per kandidaat unieke handtekeningen waren, het congres niet. Pragmatisch congres. Dus ook uw afgevaardigde heeft met de meerderheid meegestemd. Dat dus was voor onze partijvoorzitter niet vanzelfsprekend, volgens hem ging het om iets principieels. Het congres heeft gelukkig besloten dat de principes voor belangrijkere onderwerpen gereserveerd moesten worden.

Bij de discussie over het Europees programma is ook slechts een relevant amendement aangenomen tegen de wil van het partijbestuur: “indien Israël geen gehoor geeft aan oproep de bouw van nieuwe woningen en nederzettingen te stoppen dan moet het associatieverdrag van Europa met Israël worden heroverwogen dan wel worden ingetrokken.” 55.8 voor en 44.2% tegen. Uw afgevaardigde heeft tegengestemd, omdat je tijdens onderhandelingen niet eenzijdig eisen stelt aan een partij. hoogstwaarschijnlijk zal dit publicitair negatief uitwerken (het enige punt waarop het congres echt een verandering heeft aangebracht.) Een bestuurlijke reflex van uw afgevaardigde.

De verkiezing van partijbestuursleden is geschiedt conform voorstellen van cie. Staf Depla. Vooral jongeren zijn het partijbestuur komen versterken. Het was niet zozeer een politieke discussie, maar meer een leeftijdsdebat: de vaste waarde De Jong uit Den Haag kreeg onvoldoende stemmen. Uw afgevaardigde heeft zich laten inspireren door zijn Eindhovense collega (en broertje van onze Heerlense burgemeester).

Goede come-back van Ad Melkert via de economische nota van de cie Melkert. Kwaliteit is terug, nu nog op de eerste rij? Wat mij betreft wel.

Inspirerende verhalen werden nog gehouden door het Mestreechs meidske Lilianne Ploumen en door de Maastrichts/Heerlense kosmopoliet Frans Timmermans. Laat de internationale/Europese oriëntatie maar aan Limburg over.
De lijst voor de Europese verkiezingen werd soeverein door de voorzitter van de cie. Job Cohen gepresenteerd. Veel applaus al tijdens de verantwoording van de lijst door Job. Lichtelijk manipulatief, maar wel effectief. Integraal inclusief klappen in 5 minuten afgehandeld. En daarna een daverende en overtuigende toespraak van onze lijsttrekker Paul Tang. Strijdvaardig. Congres enthousiast.

Het enige vuurwerk kwam nog over een motie over vuurwerk: congresmeerderheid wilde dat de nationale overheid ingrijpt en Europa allerlei maatregelen moest nemen, de tweede kamerfractie zei: niet teveel betuttelen. (Maar zo’n benadering valt niet goed bij het congres). Maar betuttelen haalde het met 58.2 %. Maastricht stemde tegen, omdat deze motie wel heel erg veel geïmproviseerd knal en siervuurwerk bevatte. Ondanks dat de intentie goed was. Diederik was zo vriendelijk als start van zijn toespraak te zeggen dat hij tegen vuurwerk was, het kamerlid dat het fractiestandpunt had verdedigd zal blij zijn geweest met die steun.

Het slot van het congres: Diederik Samsom. In het programma stond tussen haakjes achter zijn naam (politiek leider). Tja, inderdaad het is geen titel, maar een status die je elke dag opnieuw moet verdienen. Zijn rede was enthousiast en professioneel.

Jacques Costongs