Door Antoine van Lune op 19 mei 2017

Vertraging verbouwing Muziekgieterij baart zorgen

Het baart de PvdA-fractie zorgen dat de aanbesteding van de verbouwing van de Muziekgieterij geen geldige bieding heeft opgeleverd. Hierdoor loopt de verbouwing van het poppodium namelijk voor de zoveelste keer vertraging op.
Het poppodium is volgens de PvdA-fractie een cruciaal onderdeel van de culturele infrastructuur. De verbouwing zorgt ervoor dat het poppodium inhoudelijk en qua bezoekersaantallen een groei kan doormaken die nodig is om een goed popklimaat te creëren in Maastricht.
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat eind 2016/begin 2017 de verbouwing afgerond zou zijn. In december gaf de wethouder al aan dat de verbouwing pas oktober 2018 afgerond zal zijn. De onsuccesvolle aanbesteding zorgt nu voor een nieuwe vertraging en er is geen zekerheid wanneer de bouw dan wel kan starten. Dit is reden voor de fractie om opheldering te vragen over de ontstane situatie.

Lees hier de vragen die Antoine van Lune stelde aan het college:

Geacht college,

Vandaag heeft u met een raadsinformatiebrief kenbaar gemaakt dat de aanbesteding voor de verbouwing van de Muziekgieterij en de Toonzaal niet tot een of meer geldige biedingen heeft geleid. De PvdA-fractie is hier zeer teleurgesteld over. Volgens ons is een volwaardig poppodium immers een cruciaal onderdeel van de culturele infrastructuur van Maastricht. Sinds het besluit van de gemeenteraad eind 2014 om een volwaardig poppodium te bouwen is de opleverdatum voortdurend verschoven: van eind 2016/begin 2017 naar oktober 2018. Nu geeft u aan dat u een vervolgprocedure gestart bent en de bouwstart verschoven wordt naar na de bouwvak. Wij vinden het een zorgelijke ontwikkeling dat er al een forse vertraging opgetreden is en dat er nog geen zekerheid is over de start en afronding van de verbouwing van de Muziekgieterij.

De PvdA-fractie wilt daarom opheldering over de aanbesteding:
1. Hoeveel inschrijvingen zijn er gedaan in het kader van de aanbestedingsprocedure van december 2016?
2. Zijn er inschrijvingen die niet voldeden aan de eisen met betrekking tot referentieprojecten?
a. Zo ja, hoeveel?
3. Zijn er inschrijvingen die uitgesloten zijn, omdat de inschrijving het maximumbedrag van
€ 7.000.000 overschreed?
a. Zo ja, hoeveel?
4. Zijn er inschrijvingen ongeldig op basis van andere voorwaarden in het kader van de aanbesteding?
a. Zo ja, hoeveel en op basis van welke voorwaarden waren de inschrijvingen ongeldig?
5. U geeft aan dat er een vervolgprocedure is gestart om binnen de gestelde randvoorwaarden tot een geldige bieding te komen. Wat houdt deze vervolgprocedure in? En waarom bent u van mening dat het realistisch is dat er binnen de randvoorwaarden alsnog een geldige bieding uit kan komen?
6. Wat is de verwachte opleverdatum na de verbouwing naar aanleiding van de nieuwe vertraging?
a. Waarom denkt u dat deze opleverdatum realistisch is?
7. Wat zijn de gevolgen van de vertraging voor de programmering en exploitatie van de Muziekgieterij? En hoe worden deze gevolgen ondervangen? Graag een onderbouwing, indien u van mening bent dat er geen gevolgen zijn voor het programma en exploitatie van de Muziekgieterij.

met vriendelijke groet,
namens de PvdA-fractie Maastricht,

Antoine van Lune

Antoine van Lune

Antoine van Lune

Bekijk hier de persoonlijke flyer van Antoine van Lune 2016 – Raadslid Portefeuille: Wonen, Stadsontwikkeling, Studenten, Cultuur en Financiën. 2014 – 2016 Burger niet-raadslid Commissie Stadsontwikkeling Commissie Algemene Zaken en Middelen Periode 2012-2014 Raadslid Lid van de raadscommissie Stadsontwikkeling Lid van de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen Redactielid en vice-voorzitter “Lokaal bestuur”   Intro: Antoine

Meer over Antoine van Lune