14 maart 2017

Verzet U tegen haat en discriminatie

Zondag 12 maart jl. sprak M’Hassan Es Sadki op de Markt een grote groep demonstrerende jongeren toe die in verzet komen tegen haat, tegen discriminatie en die strijden voor democratie en inclusiviteit.

Lees hier Hassans toespraak:

Beste mensen,
Op 15 maart gaan we stemmen voor de Tweede Kamer. We leven in een tijdgeest, waarin populistische retoriek die gebaseerd is op angst en haat steeds meer verkondigd wordt. Dit moet gestopt worden. Dit moet vandaag de voornaamste reden zijn waarvoor wij bijeen zijn gekomen. Want we zijn het beu!
De Nederlandse cultuur van tolerantie en verdraagzaamheid staat op het spel. Alles wat anders is krijgt te horen dat hij /zij er niet bij hoort.
Racisme en uitsluiting zorgt voor een polarisering in de samenleving. Het vormt een directe bedreiging voor het leefklimaat en de positie van onder andere vrouwen, migranten en de lhbt-gemeenschap. Samen spreken wij ons hiertegen uit!’
We willen vandaag ook aan iedereen laten zien dat racisme geen plek meer moet hebben in Maastricht. Alleen samen komen we verder met een betere tijd voor rechtvaardigheid en vrijheid in het verschiet. Dus laat van je horen en stop discriminatie! Laat het voor jouw gelden als de hoogste prioriteit.
Ja beste mensen! Ook in onze stad is het niet altijd feest . Discriminatie bestaat, en niet op een geringe schaal!
Wij moeten dit probleem niet bagatelliseren!
Inzet voor het algemeen belang is iets wat wij als samenleving meer zouden moeten koesteren. Een rechtvaardig burger zoals u moet bevlogen zijn, een ideaal hebben, de mensen in roering kunnen brengen. Het is hoog tijd voor een campagne tegen discriminatie in Maastricht. Doe mee! Roep de mensen om je heen; inspireer ze, motiveer ze en activeer ze om te gaan strijden tegen discriminatie.

Laten we elkaar niet uitsluiten, laten we elkaar omarmen en samen genieten van onze vrijheden. Het tegengaan van discriminatie hoort bij het wezen van een vrije stad.
Wij moeten elkaar aanmoedigen om ingewikkelde en ongemakkelijke zaken bespreekbaar te maken. We kunnen anderen het gevoel geven dat ze openlijk kunnen spreken en kunnen meedoen. Dan kunnen burgers beter leren omgaan met de vrijheid om te zijn wie ze zijn, hier in Maastricht. Want samen kunnen we iets teweeg brengen waar iedereen trots op kan zijn.
Ons werk is niet af. Nog lang niet ! Natuurlijk, het is heel fijn dat er vandaag aandacht aan wordt besteedt en alle beetjes helpen.
Ik ben ook erg blij om jullie allen te zien vandaag. Maar hoe gaan wij als Maastrichtenaren daadwerkelijk samen bereiken dat wij meer verbinding tot stand brengen?
Alleen vandaag erover hebben, helpt helaas niet.

Als wij dit probleem willen aanpakken zal het van binnenuit moeten komen. Wijs niet naar een ander of naar de overheid. Ik roep een ieder op om bij jezelf te rade te gaan welke bijdrage je kunt leveren voor meer verdraagzaamheid en je open te stellen voor een ander, al is het een kleine bijdrage zoals een glimlach.
Bedankt voor uw aanwezigheid en bedankt voor uw aandacht.
Het gaat u goed!