Door op 14 april 2017

Voer in Maastricht een Raad van Kinderen in!

Dinsdag 11 april jl. presenteerden prinses Laurentien en staatssecretaris Klijnsma een pilotproject: in 5 gemeenten buigt een Raad van Kinderen zich de komende tijd over het armoedebeleid voor de jeugd. Wat de PvdA betreft gaat ook Maastricht dit initiatief omarmen. Laat kinderen meepraten over de vraag waar het geld voor kinderen in armoede aan besteed wordt.

Staatssecretaris Klijnsma (PvdA) stelt sinds dit jaar structureel honderd miljoen euro extra beschikbaar voor het tegengaan van armoede onder kinderen. Dit geld werd bij de begrotingsbehandeling van de gemeenteraad op voorspraak van de PvdA in Maastricht veilig gesteld. Laat kinderen meepraten over de vraag waar dit geld voor kinderen in armoede aan besteed wordt! Een goed voorbeeld was het bezoek van leerlingen van basisschool Scharn aan de gemeenteraad in de ochtend van 13 april 2017. Tijdens deze bijeenkomst lieten de leerlingen groot enthousiasme en betrokkenheid zien bij de besproken thema’s.

Daarnaast wil de PvdA sowieso dat wordt nagedacht over manieren om de jeugd meer bij de politiek te betrekken, zo kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het instellen van de functie van kinderburgemeester.

De PvdA zal op korte termijn met een voorstel in de raad komen.