Door Antoine van Lune op 18 juni 2013

Voor de kerst wil de PvdA een plan van aanpak ‘student en stad’

Na het lanceren van het 7-actiepuntenplan wil de PvdA-fractie dat het college van burgemeester en wethouders voor de kerst komt met een plan van aanpak ‘student en stad’. Een motie met die strekking is met grote steun in de gemeenteraad ingediend tijdens de gemeenteraadsvergadering en overgenomen door het college.

De PvdA-fractie wil dat er in het plan van aanpak aangegeven wordt welke richting het college op wil met Maastricht als studentenstad en welke acties op korte, middellange en lange termijn daarvoor nodig zijn.

In de tussentijd wil de PvdA-fractie dat de gemeente de zoektocht naar een locatie voor een ‘international students club’ voor internationale studentenverenigingen faciliteert, zodat zij ook een eigen locatie hebben net zoals Koko, Circumflex en Tragos. Daarnaast wil de fractie dat de communicatie naar de nieuwe lichting internationale studenten in september verbetert is, zodat studenten beter op de hoogte zijn aan het begin van hun studie.

De motie die door Antoine van Lune aan de orde werd gesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2013, is door het college overgenomen.

18 juni 2013 Actuele motie ‘student en stad’

Antoine van Lune

Antoine van Lune

Bekijk hier de persoonlijke flyer van Antoine van Lune 2016 – Raadslid Portefeuille: Wonen, Stadsontwikkeling, Studenten, Cultuur en FinanciĆ«n. 2014 – 2016 Burger niet-raadslid Commissie Stadsontwikkeling Commissie Algemene Zaken en Middelen Periode 2012-2014 Raadslid Lid van de raadscommissie Stadsontwikkeling Lid van de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen Redactielid en vice-voorzitter “Lokaal bestuur”   Intro: Antoine

Meer over Antoine van Lune